Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en insikt i
framtidens detaljhandel ur ett strategiskt och
forsknings perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-förstå de centrala utvecklingstrenderna i
dagligvaruhandeln
-analysera utvecklingen från ett
helhetsperspektiv med fokus på möjligheter och
utmaningar för detaljisterna: förr, nu och
framöver
-utföra Eye-tracking studier inom detaljhandeln
-förstå datats roll för analys och som
möjligörare av nya/förbättrade tjänster

Innehåll

- Dagligvaruhandeln i Finland
- Den fysiska butikens förändrade roll och
framtid
-Förändringar i konsumantbeteendet
-Eye-tracking studier och analys
-Hur kan data och analytik användas inom
detaljhandeln för att förnya tjänster

Förkunskaper

Minimi 20 SP avklarade av marknadsförings modulen
på år 2

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Två grupp-projekt genomförs.
Projekt 1 30%
Projekt 2 70%
Båda bör vara godkända.
Poängavdrag för icke deltagande i
gästföreläsning och i presentation.

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

OBS!
Varje grupp kommer överens med Elena Smirnova om
egna tider för använding av F363.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 13:15 - 14:30 F363 Framtidens detaljhandel Eriksson Niklas
2019-11-07 09:15 - 12:30 F363 Framtidens detaljhandel Eriksson Niklas
2019-11-14 08:30 - 12:30 F363 Framtidens detaljhandel Eriksson Niklas
2019-12-05 13:15 - 16:30 F363 Framtidens detaljhandel Eriksson Niklas
2019-12-19 09:15 - 12:30 F363 Framtidens detaljhandel Eriksson Niklas

Kurs och studieplanssökning