Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Upon completing the course students understand
the importance of developing a marketing strategy
and they understand the fundamentals of creating
customer value, branding and product strategy.
The students will also be knowledgeable in how to
conduct market research.

Läranderesultat

Upon completing the course students know the
critical components of marketing strategy and -
management and they can conduct or participate in
marketing research projects.

Innehåll

Developing strategies, Collecting information and
estimating demand, conducting market research,
shaping the market offerings, connecting with
customers, building brands.

Förkunskaper

Introduction to Marketing

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Attendance is highly recommended throughout the
course. The rules concerning attendance and
grading will be explained during the first
session. The information given in this course
description is subject to change!

Litteratur

Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane: "Marketing
Management" 15th Global edition

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Assignments

Examinationskrav

Examination, assignments, maybe project

The details of assignments and ev. project will
be
given during the lectures, by email, and on Its
Learning.

Ther will be one bookexam during Period 1 and two
re-examinations during Period 2 and 3.

Lärare

 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (82 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-08-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 10:15 - 12:45 D4107-08 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2019-09-05 11:45 - 14:15 D4107-08 Strategic Marketing and Research Pehrsson Patrik
2019-09-10 09:15 - 11:45 D4106 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-09-12 11:45 - 14:15 F249 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-09-17 09:15 - 11:45 D4106 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-09-19 08:30 - 11:00 D4106 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-09-24 10:15 - 12:45 D4107-08 Strategic Marketing and Research Pehrsson Patrik
2019-09-26 11:45 - 14:15 F249 Strategic Marketing and Research Pehrsson Patrik
2019-10-01 09:15 - 11:45 D4107-08 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-10-03 11:45 - 14:15 D4107-08 Strategic Marketing and Research Pehrsson Patrik
2019-10-08 13:15 - 15:45 D4107-08 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-10-10 08:30 - 11:00 D4106 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-10-15 09:15 - 11:45 D4107-08 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-10-17 11:45 - 14:15 D4107-08 Strategic Marketing and Research EXAM Pehrsson Patrik
2019-10-22 13:30 - 16:00 D4107-08 Strategic Marketing and Research Kietz Tove
2019-10-24 11:45 - 14:15 D4106 Strategic Marketing and Research Pehrsson Patrik
2019-11-28 08:30 - 11:30 F249 Strategic Marketing and Research (re-exam 1) Genberg Camilla
Kietz Tove
2020-01-09 08:30 - 11:30 D4107-08 Strategic Marketing and Research (re-exam 2) Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning