Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får grundkunskap och grundfärdigheter i datasäkerhet från ett tekniskt perspektiv

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - behärska grunderna i kryptografi - känna till de vanligaste säkerhetshoten mot datanät samt hur man kan skydda sej mot dessa

Innehåll

Skydd av information/data: - Backup-kopiering - Grunderna i kryptografi och protokoll för kryptering och signering - Säker överföring av information över Internet Olika typer av hot mot datorer och datanät samt hur man kan skydda sej mot sådana - Virus - Botnet - Intrång - Denial-of-Service (DoS) attacker Sårbarhetsanalys i datanät Brandväggar Säker hantering av användarkonton/-information - Lösenords säkerhet - Användarautentiseringsmetoder - Säker distansinloggning på datanät Säkerhet gällande: - trådlösa datanät - molntjänster - mobila enheter

Förkunskaper

Nätverksprotokoll, nätverkstjänster och trådlösa teknologier

Kursen ersätter följande kurser

Sådana kurser finns ej

Litteratur

Föreläsningsmaterial samt material publicerade på Webben (Se Itslearning)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Praktiska övningar - 32 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 79 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- Laborationer + slutdokumentation (70%) - Presentation + rapport (30%)

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2015-03-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning