Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får
grundkunskap och grundfärdigheter i datasäkerhet
från ett tekniskt perspektiv

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • behärska grunderna i kryptografi
 • känna till de vanligaste säkerhetshoten mot
  datanät samt hur man kan skydda sej mot dessa

Innehåll

Skydd av information/data:

 • Backup-kopiering
 • Grunderna i kryptografi och protokoll för
  kryptering och signering
 • Säker överföring av information över Internet

Olika typer av hot mot datorer och datanät samt
hur man kan skydda sej mot sådana

 • Virus
 • Botnet
 • Intrång
 • Denial-of-Service (DoS) attacker

Sårbarhetsanalys i datanät

Brandväggar

Säker hantering av användarkonton/-information

 • Lösenords säkerhet
 • Användarautentiseringsmetoder
 • Säker distansinloggning på datanät

Säkerhet gällande:

 • trådlösa datanät
 • molntjänster
 • mobila enheter

Förkunskaper

Nätverksprotokoll, nätverkstjänster och trådlösa
teknologier

Kursen ersätter följande kurser

Sådana kurser finns ej

Litteratur

Föreläsningsmaterial samt material publicerade på
Webben (Se Itslearning)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 32 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 79 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

 • Laborationer + slutdokumentation (70%)
 • Presentation + rapport (30%)

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2015-03-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning