Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-049 (2) Professional English 5 1
SP-1-074 (0) SVENSKA 5 2
SP-2-005 (0) FINSKA 5 2
AS-1-012 (0) Organisation och ledarskap 5 3
AS-1-008 (5) Lag och rätt 5 4
MK-2-022 (1) Rich Media Technology (Kunskapsteori) 5 4
Ämnesstudier 130 ECTS
Matematik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
GT-2-003 (0) Sannolikhetslära och statistik 5 2
GT-2-004 (0) Matematisk modellering och differentialekvationer 5 2
Fysik (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-007 (0) FYSIK 1 (RÖRELSENS, VÄRMETS OCH VÄTSKORS FYSIK) 5 1
GT-2-010 (0) FYSIK 2 (VÅGOR OCH MODERN FYSIK) 5 1
Elektroteknik och elektronik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-010 (0) Elektroteknik 5 1
MT-2-005 (0) Digital elektronik 5 2
MT-2-006 (0) Analog elektronik 5 2
MT-2-007 (0) Audiomätteknik 5 2
Data och telekommunikation (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-002 (0) IT och data 5 1
MT-2-001 (0) Internet teknik 5 1
MT-2-002 (0) Klientprogrammering med JavaScript 5 1
IT-2-012 (1) Databaser och SQL 5 2
IT-2-003 (1) Serverprogrammering med PHP 5 2
Medieteknikens grunder (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-003 (0) Digitalfotografering 5 1
MT-2-004 (0) Videofotografering och -teknik 5 1
MT-2-011 (0) Audioteknik 5 1
MT-2-009 (0) Introduktion till programmering 5 3
MT-2-013 (0) Multimedieproduktion 5 3
Medieteknisk fördjupning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-013 (0) Operativsystemet UNIX 5 3
MT-2-014 (0) Ljudstudio- och inspelningsteknik 5 3
MT-2-015 (0) Digital TV teknik 5 3
MT-2-016 (0) Audioelektronik 5 3
MT-2-017 (0) Högtalarteknik 5 3
MT-2-018 (0) Avancerad Java programmering 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Mobila system (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-025 (0) RF-Teknik 5 4
EL-2-024 (0) Mobilprogrammering 5 4
EL-2-023 (0) Trådlösa nätverk 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Marinetta Ombro (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-3-022 (0) Marinetta Ombro 1 5 4
MK-3-023 (0) Marinetta Ombro 2 5 4
MK-3-024 (0) Marinetta Ombro 3 5 4
Datornätverk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-021 (0) Nätverksprotokoll 5 4
IT-2-029 (0) Datasäkerhet 5 4
IT-2-019 (0) Installation och adminstration av datanät 5 4
Flerkamerastudioarbete (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-019 (2) Flerkameraproduktion 1 5 4
MK-2-027 (2) Flerkameraproduktion 2 5 4
MK-2-004 (0) Grundkurs i studioproduktion (television) 5 4
Medieteknisk specialisering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-3-011 (0) Forskningsprojekt i bildteknik 5 4
MT-2-012 (0) Forskningsprojekt i audioteknik 5 4
MT-2-010 (0) Forskningsprojekt i medieteknik 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metod (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-3-010 (0) Examensseminarium för medieteknik (Metodik) 3 4
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning