Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att ge förståelse för
komplexiteten i affärssituationer och insikter hur
ledningens val påverkar företagets
prestationsförmåga och resultat. Kursen bidrar
till
förmågan att se en verksamhet ur ett
helhetsperspektiv och att förstå sammankopplingen
mellan relevanta detaljer.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna simulera
beslutsfattande i realtid och därav dra bevisliga
slutsatser. Studenten skall kunna skapa olika
framtidsutsikter och flexibelt skifta mellan små
praktiska problem och stora strategiska frågor.

Innehåll

Kursen verkställs som ett företagsspel. Spelet
presenteras vid introduktionsföreläsningen.
Studenterna indelas i grupper på 4 medlemmar.

Förkunskaper

20 sp avklarade från din hvudämnesmodul (FM, MF, TUR
eller LG).

Mer information

Närvaro vid introduktionsföreläsningen är
obligatorisk.

Litteratur

Kursen verkställs som ett företagsspel.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 22 timmar
  • Praktiska övningar - 78 timmar
  • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Presenteras vid introtillfället av kursen.

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning