Allmänna studier 30 ECTS
Den globala ekonomin (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-001 (0) Arcada 360 5 1
AB-1-002 (1) Introduktion till högskolestudier 5 1
AB-1-009 (0) Intercultural Business 5 1
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-003 (1) Uttrycksförmåga och kommunikation 5 1
SP-1-131 (1) Finska 5 1
SP-1-132 (0) Engelska 5 1
Grundstudier 30 ECTS
Företagets funktioner (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 1
AB-1-005 (1) Affärsmatematik och statistik 5 1
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 1
AB-1-010 (3) Introduktion till turismindustrin 5 1
AB-1-008 (1) Affärslogistikens grunder 5 1
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Ekonomistyrning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-036 (0) Financial Accounting 5 2
AB-2-062 (0) Management Accounting 5 2
AB-2-063 (0) Financial Analysis 5 2
AB-2-040 (0) Budgeting and Management Reporting 5 2
AB-2-039 (0) Business Systems in Financial Management 5 2
AB-2-060 (0) Corporate Finance 5 2
Logistik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-026 (0) International Trade 5 2
AB-2-061 (0) Forwarding 5 2
AB-2-024 (0) Purchasing 5 2
AB-2-028 (0) Business Systems in Logistics 5 2
AB-2-027 (0) Warehousing and Optimisation 5 2
AB-2-035 (0) Supply Chain Management 5 2
Marknadsföring (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-015 (0) Strategic Marketing and Research 5 2
AB-2-065 (0) Digital Commerce 5 2
AB-2-064 (0) Digital Marketing Landscape 5 2
AB-2-012 (0) Consumer Behaviour 5 2
AB-2-014 (0) Market Communication and Branding 5 2
AB-2-066 (0) Growth Marketing 5 2
Turism (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-001 (0) Tourism in a Contemporary World 5 2
AB-2-008 (0) Hospitality Management 5 2
AB-2-009 (0) Distribution Channels 5 2
AB-2-004 (0) Environmental and Social Responsibility 5 2
AB-2-067 (0) Digital Service Development 5 2
AB-2-006 (0) Destination Management 5 2
Business Insight Management (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-069 (0) Business Data Modelling 5 3
AB-2-071 (0) Analysing Customer Data 5 3
AB-2-072 (0) Analysing Operational Data 5 3
AB-2-073 (0) Analysing Financial Data 5 3
AB-2-074 (0) Risk Management and Sustainability 5 3
AB-2-075 (0) AI for Business 5 3
Organisational Development (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-070 (0) Introduction to Leadership 5 3
AB-2-076 (0) HRM & HRD 5 3
AB-2-077 (0) Team Leadership 5 3
AB-2-078 (0) Organisational Analysis 5 3
AB-2-079 (0) Project Management 5 3
AB-2-080 (0) Organisational Change 5 3
Service Development (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-005 (0) Strategies in a Digital Economy 5 3
AB-3-007 (0) Service Design 5 3
AB-2-083 (0) Visual Communication Design 5 3
AB-2-081 (0) Inbound Marketing 5 3
AB-3-006 (0) Customer Experience Management  5 3
AB-2-082 (0) Business Competence 5 3
Praktik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-048 (0) Praktik 1 15 2
AB-2-049 (0) Praktik 2 15 3
Breddstudier 30 ECTS
Ekonomistyrning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-001 (0) Affärsredovisning 5 2
AB-3-002 (0) Bokslut 5 2
AB-3-027 (0) Digital redovisning 5 2
Affärsjuridik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-011 (0) IT-juridik och etik 5 3
AB-3-003 (0) Handelsrätt I 5 3
AB-3-004 (0) Handelsrätt II 5 3
Evenemangsplanering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-022 (0) Evenemangsplanering, Design och Management 15 3
Webbutveckling och programmering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-002 (1) Matematisk programmering 5 2
IA-2-001 (1) Webbutveckling 5 2
IA-2-003 (1) Front-end programmering 5 2
Entrepreneurship (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-006 (0) Entrepreneurship 15 2
Banking (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-029 (0) The Banking Industry 15 3
Digitaalinen muotoilu (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FB-3-006 (0) Verkkotuotanto 10 2
FB-3-007 (0) Mediatuotanto 10 2
FB-3-008 (0) Graafinen tuotanto 10 2
Försäljning och kundrelationer (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-013 (0) Personlig försäljning 10 3
AB-3-014 (0) Framtidens detaljhandel 5 3
Sustainable Development in Logistics (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-019 (0) Sustainable Logistics 10 2
AB-3-020 (0) Sustainable Packaging 5 2
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-053 (1) Akademiskt skrivande 5 4
AB-2-051 (1) Metodik 5 4
AB-2-052 (1) Seminarium 5 4
AB-2-050 (0) Examensarbete 15 4

Kurs och studieplanssökning