Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära känna till relevanta professionell nätverk och förstå betydelsen av nätverk för utvecklingen inom ingenjörkärriären.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att identifiera möjligheter till professionell nätverkandet och kärriärutvecklingen.

Innehåll

Självständiga uppgifter i Itslearning.
Veckomöte online.

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Informerad i Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 5 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 55 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Aktiv deltagande till schemanlagda studieaktiviteter
Uppgiftsvar inlämnade i tid in till Itslearning

Lärare

Andersson Mirja

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning