Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-021 (2) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-090 (0) Professional English for Environmental and Energy Engineering 5 1
SP-2-011 (0) Teknisk svenska 5 1
SP-1-091 (0) Arbetslivsfinska för energi- och miljöbranschen på nivå B1 5 2
EM-2-009 (0) Digitala verktyg 5 4
EM-1-006 (0) Energi och miljö 5 1
Grundstudier 30 ECTS
Matematik och elektroteknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Matematik 0 0 1
EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 1
EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 2
EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 2
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 1
DE-2-020 (0) Mätteknik 5 1
DE-2-034 (1) Elsystemteknik 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Byggnadsteknik och planering (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-005 (0) Teknisk ritning (AutoCAD) 5 1
EM-2-006 (0) Teknisk kemi 5 1
EM-1-007 (0) Konstruktionsplanering 5 3
EM-2-003 (0) Installationsplanering (MagiCAD) 5 2
DE-3-005 (0) Byggnadsfysik 5 2
DE-2-021 (0) ELCAD 5 2
Energi och värme (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-007 (0) Termodynamik 5 1
EM-2-007 (0) Teknisk fysik 5 2
DE-2-035 (0) Strömningslära 5 2
DE-2-027 (0) Förnybar energi 5 2
DE-2-041 (0) Värmeöverföring 5 3
EM-2-010 (0) Kylteknik 5 4
VVS-teknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-036 (0) Inomhusklimat 5 3
DE-2-037 (0) Ventilation 5 3
DE-2-039 (0) Vatten- och avloppsteknik 5 3
DE-2-038 (0) Uppvärmning och värmedistribution 5 3
DE-2-031 (0) Fjärrvärme och värmepumpar 5 4
DE-2-032 (0) VVS-Planering 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Elektroteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-009 (0) Kraftelektronik och regulatorer 5 3
DE-3-010 (0) Omvandlare 5 3
DE-3-011 (0) Automation 5 3
DE-3-013 (0) Elsäkerhet 5 3
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Cirkulär ekonomi för ingenjörer (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-1-002 (0) Hållbar teknik 5 3
PM-1-008 (0) Cirkulär ekonomi 5 3
PM-1-009 (0) Livscykelanalys 5 3
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 4
PM-1-007 (0) Professionellt nätverkande 5 1
DE-2-030 (0) Energiteknisk simulering 5 4
EM-2-012 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning