Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå hur man
skapar och upprätthåller ett gott inomhusklimat.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

1) behärska inomhuskraven på basis av byggnadens
omständighetsbehov i samarbete med myndigheterna.

2) behärska och känna till vad som påverkar den
termiska komforten och förstår hur den kan
förbättras.

3) behärska och känna till hur temperatur och termisk
komfort påverkar omgivningen och dess ockupanter.

4) behärska och förstå hur ljud och buller påverkar
omgivningen och dess ockupanter.

5) behärska och förstå hur ljus påverkar omgivningen
och dess ockupanter.

6) förstå hur inomhusklimatparametrarna påverkar
fastighetens energikonsumtion.

7) behärska inomhusklimatförhållandena i fastigheter
på ett mångsidigt sätt.

Innehåll

inomhusklimat
luftkonditioneringssystem
ventilation
akustik, buller

Förkunskaper

termodynamik, strömningsläran

Mer information

All övrig information finns på kursens
Itslearning sida
Rekommenderad bredvidläsning:
Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto
Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007
"Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4
uppl.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1

Lärare

Lehtonen Alvar

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 16:00 - 19:00 Inomhusklimat Via Teams "Inomhusklimat 2021-2022, period 1" Lehtonen Alvar
2021-09-07 16:00 - 19:00 Inomhusklimat Via Teams "Inomhusklimat 2021-2022, period 1" Lehtonen Alvar
2021-09-14 16:00 - 19:00 Inomhusklimat Via Teams "Inomhusklimat 2021-2022, period 1" Lehtonen Alvar
2021-09-21 16:00 - 19:00 Inomhusklimat Via Teams "Inomhusklimat 2021-2022, period 1" Lehtonen Alvar
2021-09-28 16:00 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Lehtonen Alvar
2021-10-05 16:00 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Lehtonen Alvar
2021-10-12 16:00 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Lehtonen Alvar
2021-10-19 16:00 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Lehtonen Alvar
2021-11-05 12:00 - 15:00 D4107-08 Omtent kylteknik & Inomhusklimat Roos Kim
2021-12-03 09:00 - 12:00 D398 Omtent 2 (Inomhusklimat + Kylteknik) Roos Kim

Kurs och studieplanssökning