Allmänna studier 30 ECTS
Grundstudier 30 ECTS
Matematik och mekanik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Matematik 0 0 1
PM-2-026 (0) Linjär Algebra 5 1
PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 1
PM-2-025 (0) Differentialkalkyl 5 2
PM-2-024 (0) Integralkalkyl 5 2
PT-1-014 (0) Mekanik 5 2
PT-2-016 (0) Matematisk modellering 5 3
Ämnesstudier 90 ECTS
Materialbearbetning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-014 (0) Tillverkningsprocesser 5 1
PM-2-011 (0) Additiv tillverkning 5 2
MP-2-053 (0) Strukturella Komposit 5 3
PM-1-005 (0) Avancerade Blandkomposit 5 3
PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 3
PM-2-041 (0) Materialval 5 3
Materialer (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-016 (0) Materialfysik 5 1
PT-1-005 (0) Polymerkemi 5 1
PM-2-001 (0) Termomekaniska egenskaper 5 2
PT-2-010 (0) Ytegenskaper 5 2
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
PT-2-006 (0) Polymerbearbetning 5 1
Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) Teknisk ritning och CAD 5 1
IM-2-045 (0) Modellering 5 1
IM-2-042 (0) Materialmekanik 1 5 2
PM-2-028 (0) Materialmekanik 2 5 3
IM-2-044 (0) CAM och 3D prototyper 5 2
PM-2-003 (0) Finita elementanalys 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Finska (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-3-016 (1) Finska för nybörjare I 5 1
SP-3-010 (1) Finska för nybörjare II 5 1
SP-3-014 (0) Finska för nybörjare III 5 1
Cirkulär ekonomi för ingenjörer (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-1-002 (0) Hållbar teknik 5 2
PM-1-008 (0) Cirkular Ekonomi 5 2
PM-1-009 (0) Livscykelanalys 5 2
Avancerade material och design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-1-006 (0) Värmeöverföring 5 3
IM-2-004 (0) Produktdesign 5 3
PM-2-007 (0) Projekt 15 3
Nätstudier och externa kurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Externa kurser 15 3
Examensarbete 30 ECTS
Metodik och examensarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-002 (0) Dataanalys 5 4
GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 4
MP-2-046 (0) Materialanalys 5 4
PM-2-006 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning