Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

Studenten kan proaktivt och multiprofessionellt
arbete för att bidra till smart
tjänsteutveckling som placerar
kunden/brukaren/patienten i centrum och som
fullt ut
använder sig av digitala lösningar. (Färdighet
och förmåga)

Studenten har kunskap om och förstår principerna
för en användarorienterad
tjänsteutveckling samt har beredskap att leda
team arbete. (Kunskap och förståelse)

Studenten kan verka för öppenhet, välbefinnande
och etisk hållbarhet på
arbetsplatser. (Värderingsförmåga och
förhållningssätt)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

- Identifiera, beskriver och agera på olika
framtida trender för välfärdsarbetet, med
betoning på
digitala tjänster inom hälsa och välfärd (e-
Hälsa)
- Redogöra för olika teorier kring
förändringsarbete samt kan identifiera sina egna
påverkningsmöjligheter för att bidra till
välbefinnande på arbetsplatser.
- Planera och genomföra tjänsteutveckling i
vilken slutanvändarens delaktighet ständigt
möjliggörs och
beaktas
- Arbeta multiprofessionellt och målmedvetet med
utveckling av serviceformer som är etiskt
hållbara.
- Kan planera och utvärdera mindre projekt i
vilka team arbete är centralt.

Innehåll

I kursen behandlas följande områden:
Tjänsteutveckling
e-Hälsa
Multiproffessionellt arbete
Förändringsledarskap
Etik på arbetsplatser

Mer information

Observera att kursen är designad enligt flipped
classroom filosofi, vilket betyder att flera
viktiga moment är studentstyrda och lärandet
möjliggörs genom flexibla lösningar.
Grupparbetet är centralt och en regelbunden
närvaro krävs för att sessionerna vid Arcada
skall bli lyckade.

Litteratur

Stickdorn, M (2011) This is Service Design
Thinking: Basics ? Tools ? Cases.

O'Riordan, A. & Elton, J. (2016) Healthcare
Disrupted - Next Generation Business Models
and Strategies. John Wiley & Sons, Incorporated

Övriga och aktuella artiklar tillkommer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examinationsuppgifter i Ledarskap och
tjänstedesign hösten 2019
Individuella 3 st Quiz 3x10p. Quiz har deadline
och öppnas inte mer om deadline har passerat.
Essä om Ledarskap max 30p.
Tjänstedesignsprocess (5x5p) max 25p.
Slutprodukt 15 p.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Forss Mia
 • Hernberg Mervi
 • Kielo Emilia
 • Taskinen Topi
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (192 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-17 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 08:30 - 10:00 F143 Ledarskap och tjänstedesign Kursintroduktion Forss Mia
2019-08-29 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign
2019-09-03 08:30 - 10:00 F143 Ledarskap och tjänstedesign Tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
2019-09-03 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign
2019-09-10 08:30 - 10:00 F143 Ledarskap och tjänstedesign Förändringsledarskap Forss Mia
Taskinen Topi
2019-09-10 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign
2019-09-16 08:30 - 10:00 F143 Ledarskap och tjänstedesign Multiprofessionellt arbete Forss Mia
2019-09-16 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign
2019-09-20 12:00 - 13:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-20 13:00 - 14:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-25 16:15 - 17:15 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-26 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign
2019-09-26 14:15 - 15:15 A510 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-26 15:15 - 16:15 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-27 12:30 - 13:30 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-27 13:30 - 14:30 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-30 10:00 - 11:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-09-30 11:00 - 12:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-10-02 08:30 - 10:00 F143 Ledarskap och tjänstedesign Obligatorisk närvaro: Ann Rudman föreläser om unga medarbetare. Forss Mia
Taskinen Topi
2019-10-02 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign
2019-10-02 16:00 - 17:00 B522 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-10-07 08:30 - 10:00 F143 Ledarskap och tjänstedesign Utveckla egen verksamhet Ekman Petra
Forss Mia
2019-10-07 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign
2019-10-09 15:00 - 16:00 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-10-09 16:15 - 17:15 C350 Ledarskap och tjänstedesign /Coaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi - alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i Itslearning till någon av de angivna dagarna: 20.9, 25.9, 26.9, 27.9, 30.9, 2.10, 9.10 Hernberg Mervi
2019-10-17 08:30 - 11:15 F249 Ledarskap och tjänstedesign Seminarie Alla presentationer sker i F249 och 9 grupper är närvarande samtidigt. Det betyder att ni har nu en bokning i ARBS för hela förmiddagen, men er grupp skall närvara bara under ett presentationstillfälle mellan kl. 8.30-11.10. Varje grupp skall registrera sig på en av de angivna presentationstidpunkterna på Itslearning på samma sätt som ni anmälde er till gruppcoachingen. Registreringen kan göras i Tjänstedesign-mappen /?Val av presentationstidpunkt? och de alternativa tidpunkterna är: Presentation kl.8.30-9.20 Presentation kl.9.25-10.15 Presentation kl. 10.20-11.10 Forss Mia

Kurs och studieplanssökning