Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (3) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 2
SP-1-139 (1) Engelska 5 2
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-142 (0) Inhemska språk 1, finska 2 1
SP-1-141 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 1
SP-1-143 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-144 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Delaktighet, aktivitet och medborgarskap (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-008 (0) Anatomi och fysiologi 5 1
ES-2-001 (0) Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet 5 1
ES-2-002 (0) Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5 1
GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I 5 1
ES-2-003 (0) Etik och professionell kommunikation 5 2
ES-2-004 (0) Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 2
Ämnesstudier 90 ECTS
Aktivitet och aktivitetsutförandeprocessen (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-006 (1) Orienterande yrkespraktik 5 2
ET-2-068 (0) Grundkurs i ergoterapi 5 1
ET-2-069 (0) Ergoterapiprocessen 5 1
ET-2-070 (0) Aktivitet, hälsa och samhälle 5 1
ET-2-049 (0) Omgivning och delaktighet 5 1
Klientcentrerat arbete och professionalitet (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-026 (0) Yrkespraktik I 10 2
ET-2-054 (0) Aktivitet och delaktighet I 5 2
GH-2-016 (0) Medicinska ämnen II 5 1
ET-2-036 (0) Aktivitet och delaktighet för mental hälsa 5 2
ET-2-034 (0) Aktivitet och delaktighet för barn och unga 5 2
ET-2-051 (0) Aktivitet och delaktighet II 5 2
Forskning och utveckling inom ergoterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-037 (0) Yrkespraktik II 10 3
ET-2-039 (0) Aktivitet och social innovation 5 3
ET-2-041 (0) Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 5 3
ET-2-071 (0) Entreprenörskap, aktivitet och samhälle 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-3-002 (0) Fördjupad Yrkespraktik 15 4
YH-3-042 (0) Making Sense of Leadership 15 0
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar och universal design 15 4
YH-4-030 (0) Universal Design 10 0
GH-3-004 (2) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ES-2-005 (0) Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5 2
GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 3
GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-015 (0) Examensarbete: Idéfas 5 3
ES-2-007 (0) Examensarbete: planfas 5 3
ES-2-008 (0) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 3

Kurs och studieplanssökning