Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (15) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
SP-1-075 (0) Engelska 5 2
GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 3
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-151 (0) Inhemska språk 1, finska 2 2
SP-1-152 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 2
SP-1-153 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-154 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Grundstudier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-007 (1) Anatomi och fysiologi 5 1
VA-2-101 (0) Hälsovård och hälsofrämjande 5 1
VA-2-125 (3) Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet 5 1
VA-2-123 (0) Klinisk vård I: Vårdandets grunder 5 1
GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I 5 1
VA-2-124 (0) Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Klinisk kompetens (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-141 (0) Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård 5 2
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
VA-2-131 (0) Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård 5 2
VA-1-010 (0) Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn 5 2
VA-2-128 (0) Vårdetik 5 2
VA-2-142 (0) Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård 5 2
VA-2-134 (0) Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård 5 3
Professionalitet och individcentrering (55)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-126 (0) Praktik: Klinisk vård 15 1
VA-2-069 (0) Praktik: Hemvård och öppenvård 10 2
VA-2-132 (0) Praktik: Valbar 10 2
VA-2-135 (0) Praktik: Psykiatri 10 3
VA-2-129 (0) Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård 10 3
Breddstudier 90 ECTS
Familjecentrerad och reproduktiv barnmorskekunskap (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
BM-2-001 (0) Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård 15 4
VA-3-071 (0) Graviditet och hälsa 5 4
VA-3-080 (0) Postpartum- och familjecentrerad vård 5 4
BM-2-005 (0) Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård 5 4
BM-2-002 (0) Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård 15 4
Barnmorskans kliniska kunskap under förlossning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-1-026 (0) Praktik: Vård under förlossning 15 5
BM-2-004 (0) Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning 5 4
VA-2-083 (0) Barnmorskearbete under regelbunden förlossning 5 4
Barnmorskans professionalitet (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
BM-2-003 (0) Praktik: Sexual- och reproduktiv vård 10 5
VA-2-082 (0) Sexual- och reproduktiv vård 5 4
VA-3-063 (0) Utvecklingsarbete för barnmorskor 5 5
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-130 (0) Evidensbaserat arbete 5 1
GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 3
GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 3
VA-2-138 (2) Lärdomsprov: planfas 5 3
VA-2-139 (2) Lärdomsprov: dokumentation och presentation 5 3

Kurs och studieplanssökning