Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga att identifiera relevant
undersökningsdesign för sitt kommande
examensarbete. Studenten utvecklar sin förmåga att
särskilja vilken typ av data och datainsamling som
kan användas för att hitta svar på problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna

 • välja lämplig design för sitt examensarbete
 • identifiera ett lämpligt urval
 • välja lämplig datainsamlingsmetod
 • välja lämplig analysmetod
 • beakta och reflektera över de forskningsetiska
  principerna i arbetet.

Innehåll

Grupphandledning
Skapande av plan för examensarbetet
Deltagande i planseminarier
Framförande och opponens av plan
Deltagande i minst 5 examensarbetspresentationer.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 93 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Presentation av plan för
examensarbete.
Examination 2 Opponens av en plan för
examensarbete.
Examination 3 deltagande i minst 5
examensarbetspresentationer.

Kursen bedöms Godkänd/underkänd. För godkänt krävs
att alla examnationskrav är uppfyllda.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning