Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den övergripande målsättningen med kursen är att kunna göra en
bedöming i varför man skall välja att grunda ett företag inom
kulturens område och hur gå tillväga.

Övriga mål är:

- Känna till arbetslivets verksamhetsformer och kunna verka i en arbetsgemenskap
- Kunna tillämpa lagar inom arbetslivet
- kunna identifiera målgrupper och kundgrupper för olika projekt.
- känna till segmentering samt kan identifiera nischerna inom den egna branschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du:

- känna till hur man etablerar dett litet företag
- skillnaden mellan olika företagsformer
- Planera din verksamhet utgående från olika kanvasmodeller och få dem utskrivna i en affärsplan
- känna till vilket ansvar du har som företagare
- känna till den kreativa och kulturella branschens särdrag

Innehåll

Under kursens lopp bekantar sig studenten med den kreativa
branschen och de specifika mekanismer som gör företagande möjligt.
Vad krävs av en företagare och ett företag?

Vi arbetar med föreläsningar, workshops och läsecirklar samt
modererade diskussioner.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Kulturföretagande

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Den ofrivillige företagaren ( https://www.framtidenskultur.se/denofrivillige.pdf Extern länk )

Kreativt Kapital ( https://www.vinnova.se/publikationer/kreativt-kapital/ Extern länk )

Business model generation : a handbook for visionaries, game
changers, and challengers, Osterwalder Alexander

https://www.strategyzer.com/canvas Extern länk

Rapporter och artiklar som publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten gör upp en företagsplan.
Vi använder oss av Business Model Canvas som bas.

- deltagande under närstudietillfällena (enligt institutionens policy om 80% närvaro) och aktivt deltagande i workshops (10p/100)
- Uppgifter och tentamen på itslearning (40 p/100)
- Affärsplan (50p/100)

För att uppnå vitsord tre (3) krävs 70 - 79 poäng och goda resultat i
de olika delarna.

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

se ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2020-10-04 - Tentamina
 • 2019-10-27 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 13:45 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-09-10 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-09-12 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-09-17 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-09-26 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-10-08 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-10-10 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-10-15 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-10-17 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-10-22 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2019-10-24 13:15 - 16:00 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning