Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (4) Introduktion till högskolestudier 5 1
KP-2-083 (0) Innovation och konceptualisering 5 1
SP-1-019 (0) Mediespråk och journalistik 5 1
KP-2-119 (0) Sociala medier och kommunikation 5 1
SP-1-081 (0) Engelska 5 2
SP-1-160 (0) Finska 5 2
Grundstudier 30 ECTS
Introduktion till mediekultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-113 (1) Introduktion till medieproduktion 10 1
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
MK-2-151 (0) Introduktion till media, kultur och samhälle 10 0
KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 3
Ämnesstudier 90 ECTS
Gemensamma ämnesstudier för mediekultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 5 2
MK-2-131 (0) Produktion i broadcastmiljö 5 3
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3
KP-2-086 (0) Kulturpolitik och kulturindustri 5 2
MK-2-156 (0) Medieanalys och forskning 10 3
Medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-071 (0) Visuell kultur 5 1
MK-2-152 (0) Media institutioner och nyhetsproduktion 5 0
MK-2-119 (0) Koncept design 5 2
Mediekritik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-029 (0) Critical Media Laboratory 10 2
MK-2-121 (0) Pitching Ideas 5 2
MK-2-153 (0) Representation 5 2
TV-2-034 (0) Visuellt berättande 5 2
MK-2-127 (0) Dokumentärt berättande 5 2
Medieekonomi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-154 (0) Mediaekonomier 5 3
KP-2-102 (0) Marknadsföring 5 1
KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 2
Breddstudier 30 ECTS
Alternativ inriktningsspecialisering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Alternativ inriktningsspecialisering 15 3
Breddstudier: TV-journalistik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-006 (0) Introduktion till journalistiken 3 3
TV-3-005 (0) Kommunikationsteori 3 3
TV-3-007 (0) Kurs i TV-journalistik 5 3
TV-3-003 (0) Medieforskning och mediekritik 5 3
TV-3-001 (0) Nyhetsjournalistik 5 3
TV-3-002 (0) Reportage 5 3
TV-3-004 (0) Mediejuridik 5 3
Breddstudier: Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Kulturproducentskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Kulturproducentskap 15 4
Assistent- och mentorkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-3-042 (0) Fältkurs i analog kommunikation 1 2 1
MK-3-043 (0) Fältkurs i analog kommunikation 2 (2.5 sp) 2 2
TV-3-051 (0) Assistentuppdrag vid produktion 2 3
MK-2-098 (0) Assistentuppdrag vid produktion 5 3
TV-3-052 (0) Mentorskap vid produktion 2 4
MK-2-101 (0) Mentorskap vid produktion 5 4
Diverse breddstudier (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-4-018 (0) Creative Workshop 5 1
MK-3-016 (0) Manusproduktion 5 3
Valfria analys- och litteraturkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-008 (0) Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 3
TV-3-010 (0) Analyskurs: Manus 5 3
TV-3-011 (0) Analyskurs: Online media 5 3
TV-3-009 (0) Analyskurs: Televisionen 5 3
TV-3-015 (0) Boktentamen i filmhistoria 5 3
TV-3-013 (0) Boktentamen i regi 5 3
TV-3-012 (0) Boktentamen i berättarteknik 5 3
MK-3-001 (0) Boktentamen i bildkomposition och visuell struktur 5 3
TV-3-014 (0) Boktentamen i dokumentärfilm 5 3
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 3
MK-1-079 (0) Boktentamen i manus och konceptutveckling 5 3
TV-3-016 (0) Boktentamen i musikproduktion 5 3
MK-3-015 (0) Boktentamen i produktionskunskap 5 3
MK-1-080 (0) Boktentamen i ljussättning och kamerateknik 5 3
TV-3-025 (0) Boktentamen i media & samhälle 5 3
TV-3-031 (0) Analyskurs: Visuellt berättande 5 3
MK-1-057 (0) Boktentamen i ljudproduktion 5 3
MK-1-012 (0) Boktentamen i Online media 5 3
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 3
MK-1-023 (0) Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 3
MK-2-123 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning