Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att studenten förstår marknadsföringsliteratur och kan dra upp
ett enkelt marknadsföringsplan.

Läranderesultat

Att studenten förstår marknadsföringens terminalogy,
consument bettende och kan
göre ett enkelt marknadsföringsplan.

Innehåll

Olika typer av marknader
Konsumentens beteende
Marknadsforskning
Marknadsplaner

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Tilläggsinformation ges under föreläsningarna. Närvaro är inte
obligatorisk även om önskvärd.

Litteratur

Kotler, P. Principles of Marketing, European
edition. Prentice
Hall, New Jersey

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsord ges både för uppgifter och för sluttenten.

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given in class

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning