Elektroniska blanketter ur bruk 24.1.2019

Arcadas elektroniska blankettjänst uppdateras till en ny version torsdagen 24.1.2019. Under denna dag kan du inte fylla i blanketterna 1b, 1c, 2, 2b, 3 och 5 via start. Behandlingen av ansökningar som lämnats in före fortsätter som vanligt efter u

Prakticum sorgeflaggar 8.1

Vi har fått bud från Prakticum att de sorgeflaggar imorgon 8.1 för en student som gått bort. Detta som information eftersom vi har gemensam flaggstång med dem.