Grundstudier 60 ECTS
Introduktion till kulturproduktion (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-002 (0) Introduktion till högskolestudier 6 1
KP-1-001 (0) Konsten i samhället 6 1
Konstanalys och kommunikation (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-005 (0) Digital bildbehandling 3 1
KP-1-004 (0) Kommunikation och mediafärdigheter 3 1
KP-1-003 (0) Kulturens verksamhetsområde 3 1
SP-1-130 (0) Svenska 3 1
Konstnärligt arbete (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-012 (0) Konstnärligt arbete 12 1
Evenemangsproduktion (24)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-011 (0) Evenemangspraktik 7 1
KP-1-006 (0) Grunder i evenemangsproduktion 4 1
KP-1-008 (0) Arbetslivsjuridik 3 1
KP-1-010 (0) Desktop Publishing 3 1
KP-1-009 (0) Hållbar utveckling 3 1
KP-1-007 (0) Undersökningsprojekt 4 1
Yrkesstudier 115 ECTS
Projekthantering (24)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-001 (0) Projekthantering från idé till projekt 6 2
KP-2-002 (0) Styrning och förverkligande av projekt 6 2
KP-2-003 (0) Projektrapportering 6 2
SP-2-019 (0) Finska 3 2
SP-2-020 (0) Engelska 3 2
Innovationer och konceptualisering (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-005 (0) Innovation, konceptualisering och hållbar utveckling 3 2
KP-2-004 (0) Kulturpolitik 1: konst- och kulturvaror och tjänster 3 2
KP-2-006 (0) Upphovsrätt 3 2
Branding/Storytelling (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-023 (0) Branding/Storytelling 6 2
Manager/Ledarskap (21)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-013 (0) Manager/Ledarskap 3 2
KP-2-008 (0) Introduktion till interkulturellt ledarskap 3 2
KP-2-007 (0) Kulturpolitik 2: välfärd och demokrati 3 2
KP-2-012 (0) Marknadsundersökning 3 2
KP-2-010 (0) Offentliga sektorn 3 2
KP-2-009 (0) Redovisning 3 2
KP-2-011 (0) Tredje sektorn 3 2
Kulturföretagande (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-014 (0) Ekonomi och företagande 3 3
KP-2-016 (0) Kulturexport 3 3
KP-2-015 (0) Kulturföretagande 6 3
Publikarbete (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-024 (0) Publikarbete 12 3
Kunskapsutveckling för eget producentarbete (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-025 (0) Kunskapsutveckling för eget producentarbete 6 3
Mångprofessionella aktörsnätverk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-017 (0) Forskningsmetodik 3 4
KP-2-018 (0) Forskningsprojekt 7 4
Fördjupande projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-026 (0) Fördjupande projekt 10 4
Kompetensportfolio (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-027 (0) Kompetensportfolio 5 4
Valfria studier 10 ECTS
Valfritt lärandeprojekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-028 (0) Valfritt lärandeprojekt 10 4
Examensarbete 25 ECTS
Utvecklingsarbete (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-020 (0) Professionellt skrivande 5 4
KP-2-019 (0) Utvecklingsmetoder 5 4
KP-2-021 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning