Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår betydelsen
av
IPR och
upphovsrätt och kan tillämpa kunskaperna i olika produktions
uppgifter.
Studeranden skall också involveras i den samhälleliga
diskussionen
kring IPR
frågor.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
bedöma behovet av de tillstånd som behövs för olika projekt inom
den kreativa branschen

Innehåll

Upphovsrätt för de olika konstformerna samt organisationerna
Lagstiftning kring upphovsrätt
Creative Commons

Förkunskaper

Kursen är en delkurs i studiehelheten Innovationer och
konceptualisering

Kursen ersätter följande kurser

Ej relevant

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer

Presentation av en upphovsrättsprocess 18.2
Examination 2 Oblitarorisk närvaro

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Närstudietillfällen 5 och 7 februari
Studiebesök 6 februari
Presentationer 18 februari

Examinationsformer

2013-02-18 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning