Arcada återgår till hybridundervisning under februari, vilket betyder att mängden undervisning på campus ökar. Undervisning för stora studentgrupper genomförs fortsättningsvis på distans de kommande veckorna.

Enligt myndigheterna kan högskolorna i februari ordna mer närundervisning. Vi gör vårt yttersta för att under trygga former kunna erbjuda mer verksamhet på campus. Genom att fortsätta följa högskolans riktlinjer om munskydd och säkerhetsavstånd skapar vi tillsammans en trygg lärmiljö för alla.

Från och med 7.2 övergår vi till hybridundervisning enligt höstens modell:

  • Närundervisning i små grupper ordnas på campus.
  • Större föreläsningar eller övriga undervisningssituationer som omfattar stora studentgrupper genomförs fortsättningsvis online fram till den 28.2. Kolla itslearning för detaljer.
  • I all undervisning som sker på plats på Arcada används munskydd.
  • Vi beaktar tillräckliga säkerhetsavstånd.

I mars siktar vi på att ytterligare öka mängden närundervisning för alla studentgrupper. Från och med mars ska du ha beredskap att delta i närundervisning förutsatt att du är frisk och inte exponerats för corona.

Restaurangen på Arcada planerar öppna 1.3. Fram till dess rekommenderar vi att du besöker lunchrestaurangen på Diak.

Vi följer precis som hittills aktivt med myndigheternas rekommendationer och informerar om eventuella förändringar via Start, mejl och itslearning.