Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenten innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper. Studenten har grundläggande kunskaper i att producera vetenskapliga texter gällande processkrivning och skrivteknikaliteter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att skriva vetenskapliga rapporter och andra dokument relaterade till studierna och arbetslivet. Studenten kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker.

Innehåll

Vetenskapligt skrivande, språkriktighet och mötesteknik

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Litteratur

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet/Så här ska det låta
Språkrådet: Svenska skrivregler
Rapporter och referenslitteratur enligt överenskommelse.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Kursförhör - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Fackuppsats
Examination 2 Dokument, CV
Examination 3 Dokument, protokoll
Examination 4 Muntlig presentation
Examination 5 Förhör

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-05-31

Examinationsformer

 • 2021-03-01 - Tentamina
 • 2021-02-26 - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-12-17 - Rapporter och produktioner
 • 2021-01-28 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning