Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetenser i fokus:
I den här enheten demonstrerar du följande
kompetenser:
Forskning, utveckling och innovations kompetens
Research and research skills are essential to
achieve SDGs 4, 5 and 9, which focus on inclusive
and equitable educational opportunities, gender
equality and sustainable and innovative industrial
development.
Forskning och forskningskompetens är avgörande för
att uppnå hållbarhetsmålen 4, 5 och 9, som
fokuserar på inkluderande och rättvisa
utbildningsmöjligheter, jämställdhet mellan könen
och hållbar och innovativ industriell utveckling.
Forskning fokuserar också på hur man kan främja
innovation och entreprenörskap på ett hållbart
sätt, samt hur man kan använda teknologi och
innovation för att skapa social och ekonomisk
utveckling på ett inkluderande sätt.
Genom att öka vår forskningskompetens och kunskap
inom dessa områden kan vi ta välgrundade beslut och
vidta åtgärder som verkligen gör skillnad för en
mer hållbar framtid.

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:
Du kan kritiskt granska, diskutera och bedöma
olika
vetenskapliga texter (Kunskap)
Du tillämpar, värderar och diskuterar olika
forskningsmetoder för insamling av data och
bearbetning av data. (Färdighet)
Du argumenterar för olika forskningsetiska
ställningstaganden (förhållningssätt)
Du tillämpar ett kritiskt förhållningssätt vid
granskning av eget och andra studenters
projektplaner och rapporter (förhållningssätt)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Examinationskrav:
Presentera en forskningsplan och agera som opponent
för andras vetenskapliga texter

Lärare

Nyberg Anu

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning