Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i fokus:

Lärande kompetens

Handledningskompetens

Fysioterapeutisk undersöknings och bedömnings kompetens

Kompetens i teamarbete

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Känner du till människans psykiska, fysiska och sociala utveckling

under hela livscykeln.

Kan du redogöra för människans utveckling av motoriska och

posturala kontrollen.

Kan du observera, analysera och beskriva motoriska färdigheter och

funktionsförmåga för personer i olika åldrar.

Kan du förklara och använda olika teorier och modeller som främjar

motorisk inlärning och har färdigheter att planera och lära ut

motoriska uppgifter utgående från god praxis

Känner du till teamarbetets möjligheter och utmaningar och är villig

fungera som en aktiv teammedlem

Innehåll

- Teoretiska grunder i människans psykomotorisk utveckling från

födsel till ålderdom, betoning i motorisk utveckling.

- Teoretiska grunder i motorisk kontroll och inlärning samt

kunskaper i grundmotoriken.

- Praktiska motoriska övningar

- Observation av människans psykomotorik

Kursen ersätter följande kurser

Människan i rörelse

Litteratur

Tentlitteratur:

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (2017). Motor control:

Translating research into clinical practice (Fifth edition.). Wolters

Kluwer.

Referens litteratur:

Ericsson, I. (2005). Rör dig - lär dig: Motorik och inlärning. SISU

idrottsböcker.

Erikson, E. H., Wentz Edgardh, M. & Erikson, J. M. (2004). Den

fullbordade livscykeln (4. utg.). Natur och kultur.

Everett, T. & Kell, C. (2010). Human movement: An introductory text

(6th ed.). Churchill Livingstone.

Sheridan, M. D., Sharma, A. & Cockerill, H. (2008). From birth to five

years: Children's developmental progress (3rd ed.). Routledge.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 18 timmar
 • Självstudier - 115 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Omtentamsdatumet (boktent) meddelas senare

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten

avlägger följande examinationer:

Godkänt skriftlig tentam och observation uppgift

Motoriska aktiviteter och

demonstrationer, obligatorisk närvaro (100 %). Under 50% närvaro

kan ej kompenseras.

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Taskinen Topi

Examinator

Hellstén Kati

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-05-31

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2022-10-28 - Tentamina
 • 2022-10-10 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-26 08:15 - 10:00 Människans utveckling och motorisk inlärning Introduktion till kursen på distans (OBS! obligatorisk närvaro). Länken hittar ni på kursens ItsLearning sidor. Hellstén Kati
Taskinen Topi
2022-08-30 10:00 - 13:00 M602 Människans utveckling och motorisk inlärning Taskinen Topi
2022-08-31 09:00 - 11:30 Människans utveckling och motorisk inlärning LÄSCIRKEL Uppgifter: Bekanta er med varandra, bekanta er med materialet (boken, ItsLearning sidor samt instuderingsfrågor), gör upp en läsplan och planera lästiden. Hellstén Kati
2022-09-01 10:00 - 13:00 M602 Människans utveckling och motorisk inlärning Taskinen Topi
2022-09-01 14:00 - 15:30 Människans utveckling och motorisk inlärning Teori på distans: motor control/motor learning Länken hittar ni på kursens ItsLearning sidor. Hellstén Kati
2022-09-05 12:00 - 15:00 Människans utveckling och motorisk inlärning LÄSCIRKEL Hellstén Kati
2022-09-06 10:00 - 13:00 M602 Människans utveckling och motorisk inlärning Taskinen Topi
2022-09-08 10:00 - 13:00 M602 Människans utveckling och motorisk inlärning Taskinen Topi
2022-09-09 10:00 - 13:00 M602 Människans utveckling och motorisk inlärning Taskinen Topi
2022-09-12 10:00 - 13:00 M602 Människans utveckling och motorisk inlärning Taskinen Topi
2022-09-14 11:30 - 13:00 Människans utveckling och motorisk inlärning LÄSCIRKEL Hellstén Kati
2022-09-19 12:00 - 15:00 D281 Människans utveckling och motorisk inlärning workshop Hellstén Kati
2022-09-19 12:00 - 15:00 D282 Människans utveckling och motorisk inlärning workshop: motor control Hellstén Kati
2022-09-19 12:00 - 15:00 D275 Människans utveckling och motorisk inlärning workshop: motor control Hellstén Kati
2022-09-23 09:00 - 12:00 Människans utveckling och motorisk inlärning Läscirkel Hellstén Kati
2022-09-29 09:00 - 12:00 Människans utveckling och motorisk inlärning Läscirkel Hellstén Kati
2022-10-03 08:00 - 09:30 Människans utveckling och motorisk inlärning LÄSCIRKEL OBS! Observationsuppgiften lämnas in på ItsLearning senast 10.10.2022 Hellstén Kati
2022-10-12 09:00 - 12:00 Människans utveckling och motorisk inlärning LÄSCIRKEL Hellstén Kati
2022-10-12 09:00 - 12:30 Människans utveckling och motorisk inlärning LÄSCIRKEL Hellstén Kati
2022-10-17 09:00 - 12:00 Människans utveckling och motorisk inlärning LÄSCIRKEL Hellstén Kati
2022-10-28 12:00 - 14:30 D4110 Människans utveckling och motorisk inlärning Tent: motor control Detta utrymme är reserverat för de studeranden som vill göra tentamen i Arcada. Hellstén Kati
2022-10-28 12:00 - 14:30 Människans utveckling och motorisk inlärning Boktent: Motor control: Translating Research into Clinical Practice Övervakad på distans. Instruktioner på ItsLearning. Hellstén Kati
2022-12-19 09:00 - 12:30 Människans utveckling och motorisk inlärning Första omtentamen: boktentam motor control ItsLearning tentam som övervakas på distans. Länken och instruktioner på ItsLearning Hellstén Kati
2023-01-27 13:00 - 16:00 Människans utveckling och motorisk inlärning Sista omtentamen (boktent motor control) Hellstén Kati

Kurs och studieplanssökning