Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en
mindre undersökning på ett strukturellt och
metodiskt sätt. Studenten gör materialinsamling,
bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i
att skriva sakprosa med tydlighet, språkriktighet
och stilistisk klarhet. Studenten fördjupar sina
kunskaper i att kritiskt granska och opponera ett
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- samla in grundmaterial till ett examensarbete

ett strukturerat sätt.
- välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och
analysera sitt material.
- diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt
göra jämförelser till tidigare kunskap inom
området.
- presentera sitt resultat vid ett seminarium på
ett objektivt sätt.
- fungera som opponent till en annan student vid
ett seminarietillfälle.

Utöver detta deltar studenten i minst 10
examensarbetspresentationer.

Innehåll

Grupphandledning, datainsamling, materialanalys,
rapportering, opponens.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och Metodik, Examensarbete Idéfas,
Examensarbete Planfas

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 98 timmar
 • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- Presenterar ett färdigt examensarbete vid ett
seminarietillfälle.
- Opponerar ett annat examensarbete samt skriver
en opponenberätelse.
-Skriver ett godkänt mognadsprov.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Haldin Denice
 • Kiukas Carina
 • Peri Heidi
 • Rosengren Åsa
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (53 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning