Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig
kompetenser som hjälper
dig att studera målmedvetet, självständigt och
framgångsrikt på
Arcada, och att utvecklas i din karriärhantering.
Under kursen betonar vi följande specifika
kompetenser:
- Lärandekompetens
- Digital kompetens
- Informationskompetens
- Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens
- Du skapar dig en realistisk uppfattning om vad
det betyder att
studera i en högskola.
- Du lär dig att använda olika tillvägagångssätt
och strategier för att
utveckla dina sätt att lära dig.
- Du lär dig att självstyrt, dvs. utan yttre
påminnelse eller kontroll,
kunna organisera och upprätthålla motivation för
dina studier, samt
att ta ansvar för att sätt igång och följa upp
ärenden som berör dig
- Du lär dig förstå betydelsen av livslångt
lärande för din egen
karriärhantering.
- Du vet vilka stödformer och vilken service
Arcada erbjuder för att
hjälpa dig i ovanstående.

Digital kompetens
- Du skapar dig en uppfattning om vad digital
kompetens innebär och
vikten av att utveckla den under dina studier.
- Du utvecklar en färdighet att självständigt lösa
problem och
utmaningar som uppstår när det gäller digital
information,
kommunikation och produktion.
- Du lär dig behärska de mest grundläggande
verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera
och skapa material
under dina studier.

Informationskompetens
- Du bekantar dig med Arcadas bibliotek och lär
dig grunderna i
informationssökning för att självständigt kunna
söka fram tillförlitlig
vetenskaplig information och litteratur för dina
studier, t.ex.
kursböcker och vetenskapliga artiklar inom det
egne studieområdet.
- Du får färdigheter i hur de utvärderar och
använder den information
du hittar, t.ex. hur du hänvisar till litteratur
och forskning i dina egna
arbeten utan att riskera att du bryter mot
upphovsrätten eller
plagierar.

Kommunikativ kompetens
- Du introduceras till vetenskapligt skrivande.
- Du introduceras till Arcadas skrivguide.

Innehåll

Lärandekompetens
- Tidshantering och planering
- Uppskjutande, undvikande och motivation
- Stresshantering
- Studieteknik
- Karriärhantering och framtidskompetens
- Stöd för dina studier och ditt lärande - Arcadas
service och
stödformer

Digital kompetens
- Introduktion till digital kompetens
- Digital innehållsproduktion
- Kollaboration och samarbete

Informationskompetens
- Informationskällor
- Planera informationssökningen
- Sökteknik
- Att söka studielitteratur (Arcada Finna och
Libguides)
- Att utvärdera och använda sökresultat
- Upphovsrätt

Kommunikationskompetens
- Vetenskapligt skrivande
- Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som
en
prestation på 5 sp. De båda delarna har var
sitt
kursområde på itslearning.

Del 2:
Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje
vecka
kommer
nya uppgifter som ska göras. Det erbjuds även
dropin
för dem
som behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Notera Introduktionsdagar hösten 2012: (24-
25.08)

Litteratur

- Kursmaterial med artiklar och filmer
- Support.office.com
- Kopiraittila Högskola
- Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering,

Delprestationer enligt lärarens anvisningar

Lärare

 • Blomqvist Boel
 • Cederberg Arla
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Höst
Lärdagbok för del 1 inlämnas inom period 1.

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning