Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är:
- att ge grundkunskaper i: intensivvård och
perioperativ vård (anestesi och instrument).

- förstå och kunna tolka andningen och
cirkulationen, neurologin, dokumentering
- kan sköta hudvård och sårvård på rätt sätt
- förstå aseptikens betydelse
- kan förbereda ett sterilt bord

Läranderesultat

Efter kursen förväntas studerande ha:
- grundläggande kunskaper i intensivvård och
perioperativ vård. Detta omfattar: kunskaper i
patientens vårdbehov inom både
intenvvårdskontexten och perioperativa vården.
- Känna till anestesimaskinen, tolka
neurologiska
förändringar under narkos
- dokumentera och rapportera ur intensiv och
perioperativ vårdperspektiv
- förbereda och assistera vid intubering
- förbereda inför en operation
- förstå operationsintrumentens olika
karaktärer
-veta vilka labprover som tas samt vårda akuta
sår.

Innehåll

Intensivvård (2sp)
- Förberedelser för en
intensivvårdspatient
- Andningen och cirkulationen (ABC)
- Neurologoska patienter (D)
- Exposure (E)
- Laiteturvallisuus (apparatsäkerhet)
- Vätskebalans
- Monitorering
- Återupplivning

Perioperativ vård (2sp)
- Andningsmaskinen
- Förbereda och assistera vid intubering
- Förbereda en operation
- Dokumentering
- WHOs check-lista
- Aseptiskt arbetssätt (bla. sterilt
påklädning,
duka sterilt)

Valbart: (1sp):
- 1 sp: fördjupad intensivvård
- Learning café (presentation av
grupparbete)

- 1 sp: fördjupad perioperativvård med
indelning i anestesi och instrument
(obligatorisk
för första vårdare)
- Presentation av grupparbete i form av
learning café

Förkunskaper

- klinisk vård 1 och 2
- anatomi och fysiologi
- minst 7.5 sp klinisk vård praktik avklarad
medicin 1 & 2

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård IV

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionen,
simuleringarna, praktiska övningar och learning
café.

Litteratur

- Wicker, Paul; Dalby, Sara. 2016. Rapid
perioperative care. Anestesia hoitotyön
käsikirja,
- Aarlola, A. (2010). Teho- ja
valvontahoitotyön
opas. Helsinki: Duodecim
- Clarke, D. & Ketchell, A. (2014). Att vårda
akut
sjuka vuxna: Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande (1. uppl.). Lund:
Studentlitteratur
- Jevon, P., Ewens, B. & Pooni, J. S. (2014).
Att
övervaka patienter med livshotande sjukdom (1.
uppl.). Lund: Studentlitteratur
- Käypä hoito: Elvytys

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 28 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 38 timmar
 • Mini lektioner Learning café - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara
följande:

Delta i praktiska övningar och simuleringar.
Delta i teoristudier/aktiviteter på
itslearning.
Godkänd grupparbete
Godkänd skriftlig tentamen.

Lärare

 • Eronen Lotta
 • Karbin Daniela
 • Kielo Emilia
 • Mannevaara Pauleen
 • Sjölund Terese

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (95 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2020-11-20
 • 2021-01-15

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • 2020-10-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-04-08 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-23 13:00 - 16:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Topic: Introduktion till Klinisk vård III Time: Sep 23, 2020 01:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68289131420?pwd=czdaS3NCNkFMNnptcFlmU1FvNVVNUT09 Meeting ID: 682 8913 1420 Passcode: 645269 Join by SIP 68289131420@109.105.112.236 68289131420@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 682 8913 1420 Passcode: 645269 Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-25 09:00 - 16:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Topic: Klinisk vård 3 Time: Aug 26, 2020 09:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61138978192?pwd=Z2VvMTdmUC9hamw1WFFyOUs4TzRrUT09 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Join by SIP 61138978192@109.105.112.236 61138978192@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 D4106 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 D4110 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Mannevaara Pauleen
2020-09-29 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Mannevaara Pauleen
2020-09-30 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 D4106 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 D4110 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
2020-10-16 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-27 09:00 - 16:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Topic: Klinisk vård 3 Time: Aug 26, 2020 09:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61138978192?pwd=Z2VvMTdmUC9hamw1WFFyOUs4TzRrUT09 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Join by SIP 61138978192@109.105.112.236 61138978192@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-29 09:00 - 12:00 F365 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Tent Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-30 09:00 - 14:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-30 09:00 - 14:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese

Kurs och studieplanssökning