Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin kompetens inom den kliniska
mentalvården beträffande patienter som lider av
olika former av kriser, missbruks -och
grunläggande mentala problem.

Studerande utvecklar kompetensen inom det
kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen
ökar
inom undersökning, emottagande och vårdandet av
den
akut sjuka patienten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att kunna identifiera, bemöta och
vårda patienter i olika former av kriser och
missbruk.

Studenten kan även igenkänna och bemöta
grundläggande mentala aspekter inom vården.

Studenten skall också förstå de viktiga
principerna
vid emottagandet av en patient vid en
jourpoliklinik.

Studenterna måste veta principerna för in-
hospital
avancerad resuskitering.

Innehåll

- olika former av kriser
- krisvård
- krisservice
- olika former av missbruk
- grundkunskap i mentalvård

- introduktion i jourpoliklinisk vård
- emottagande och undersökning av den akut
sjuka
eller skadade patienten på en jourpoliklinik
- multiprofessionellt samarbete
- vårdkedjan: prehospital vård -
jourpoliklinisk
vård
- läkemedelsadministration

Förkunskaper

Avklarade studier före deltagande i kursen:
Klinisk vård I och II
Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet
Anatomi och fysiologi
Minst ett praktikfält (minimi 5 veckor) bör
vara
avklarat före kursen

Kursen ersätter följande kurser

finns inte motsvarande

Litteratur

1) Cullberg, J. 2006. Kris och utveckling
2) Cullberg, J. 2005. Dynamisk psykiatri.
(valda
delar)

3) Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
sjuka vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande. Studentlitteratur.
ELLER
Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
för sjuksköterskor. Studentlitteratur

4) Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att
övervaka patienter med livshotande sjukdom.
Studentlitteratur (valda delar)

5) Aktuella artiklar och forskningar

6) Material från SKHOLE och
föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Hemtentamen i kris och drog
Examination 2 Tentamen inom poliklinisk vård på
itsLearning i skolan

Introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
Frånvaro måste kompenseras.

Lärare

 • Savolainen Jari
 • Skogster Annika

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2017-11-09 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning