Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har kännedom om teorin kring det
kliniska vårdarbetet på en grundläggande nivå
med
syfte att nå en förståelse och genom övning
kunna
tillämpa teorin.
Studerande känner igen etik och
professionalitet
i vårdarbetet och kan beskriva detta som
fenomen.
Studerande förstår klientcentreringens
betydelse
och kan beskriva evidensbaserad verksamhet och
beslutsfattning.

Läranderesultat

Efter avklarad studiehelhet:
- har studerande kompetens att möta patienter
med
olika typer av hälsohinder och hälsoresurser.
- har studerande förmåga att under handledning
bilda sig en uppfattning om patienten som
helhet.
- har studerande under handledning förmåga att
planera, genomföra och utvärdera vården.
- studerande har en uppfattning om särdrag i
vården samt bemötandet av patienter med olika
kulturell bakgrund.
- har studerande grundläggande kliniska
färdigheter i sjukhushygien och klinisk vård.
-

Innehåll

- Patientundersökning och kliniska vårdens
centrala vårdaktiviteter och undersökningar
- Introduktion till pallitiv vård och vård vid
livets slutskede
- Systematisk dokumentering och rapportering
- Aseptiskt arbete och infektionsbekämpning
- Läkemedelsadministrering

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning,
praktiska övningar och simulering

Litteratur

Tentlitteratur:

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik.
Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Iivanainen. A. & Syväoja. P. 2016. Hoida ja
kirjaa. Sanoma Pro
alternativt
Hoitotyön taidot ja toiminnot H.Rautava-Nurmi
et.al, 2019 ISBN 978-952-63-5293-0 (kommer till
Arcadas bibliotek inom kort)

Artiklar och guidelines enligt direktiv som ges
under kursen.

Referens litteratur:

Sairaanhoitajan käsikirja, 2018. Duodecim.

Nurminen, M-L. 2013. Lääkehoito. SanomaPro/
Nurminen, M-L.2008ABC om läkemedelsbehandling

Aktuella artiklar och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar
 • simulering - 2 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Godkända praktiska övningar
Examination 2 Godkänt praktiskt prov
Examination 3 Godkänd skriftlig tentamen

Lärare

 • Ekman Petra
 • Eronen Lotta
 • Karbin Daniela
 • Kielo Emilia
 • Paakkonen Heikki
 • Silfver Jessica
 • Sjölund Terese
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (78 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2021-01-15
 • 2021-02-12

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-05-31

Examinationsformer

 • 2018-12-03 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-14 11:00 - 12:00 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Daniela Karbin is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62986341026   Meeting ID: 629 8634 1026   Join by SIP 62986341026@109.105.112.236 62986341026@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 8634 1026   Karbin Daniela
Stenbäck Pernilla
2020-10-26 12:30 - 15:30 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Paakkonen Heikki
Silfver Jessica
2020-10-27 12:00 - 15:00 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Förflyttningsteknik Silfver Jessica
Tallqvist Susanna
2020-10-28 12:30 - 15:30 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Dokumentation och vårdplan Stockmann-Broo Christine
2020-10-30 11:30 - 14:30 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Ekman Petra
2020-11-02 12:00 - 15:00 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Vätskebalans+nutrition+ hygien Silfver Jessica
2020-11-03 08:30 - 11:30 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Palliativ vård Stockmann-Broo Christine
2020-11-03 13:00 - 16:00 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Sårvård Kielo Emilia
2020-11-06 08:30 - 11:30 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Observation Eronen Lotta
Silfver Jessica
2020-11-10 08:00 - 16:00 D4107-08 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills 2 grupper Silfver Jessica
2020-11-10 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2020-11-10 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 1 Ekman Petra
Grotell Maria
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-11-10 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2020-11-10 08:15 - 16:00 E491 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills Silfver Jessica
2020-11-11 08:00 - 16:00 D4106 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills Silfver Jessica
2020-11-11 08:00 - 12:00 D4110 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills Silfver Jessica
2020-11-11 08:00 - 16:00 B518 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills 2 grupper Silfver Jessica
2020-11-11 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills modul 1 Ekman Petra
Eronen Lotta
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-11-11 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2020-11-11 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2020-11-11 12:00 - 16:00 D4107-08 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills Silfver Jessica
2020-11-16 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2020-11-16 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
2020-11-16 08:00 - 16:00 D4106 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills Silfver Jessica
2020-11-16 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
2020-11-16 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 2 Ekman Petra
Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Silfver Jessica
2020-11-17 08:00 - 16:00 D4107-08 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills Silfver Jessica
2020-11-17 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
2020-11-17 08:00 - 16:00 E486 Klinisk vård I: Vårdandets grunder skills, byt med PS mot 491 Silfver Jessica
2020-11-17 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
2020-11-17 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 2 Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2020-11-19 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills modul 3 Silfver Jessica
Tallqvist Susanna
2020-11-19 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2020-11-23 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills modul 3 Karbin Daniela
2020-11-23 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills modul 3 Karbin Daniela
Tallqvist Susanna
2020-11-24 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Ekman Petra
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-11-24 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Ekman Petra
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-11-30 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2020-11-30 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2020-12-02 12:00 - 16:00 Klinisk vård I: Vårdandets grunder ONLINE TENTAMEN Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
2020-12-17 10:30 - 13:30 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68740218316   Meeting ID: 687 4021 8316 One tap mobile +493056795800,,68740218316# Germany +496938079883,,68740218316# Germany   Dial by your location         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany Meeting ID: 687 4021 8316 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdQ2Fg2ZLu   Join by SIP 68740218316@109.105.112.236 68740218316@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 687 4021 8316   Omtentamensmöjlighet, Online Ekman Petra
Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning