Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

- Studerande kan beskriva det sociala området
och
dess värdegrund
- Studerande kan diskutera innebörden av
begreppet
socialt arbete
och socialpedagogikens betydelse för
yrkesområdet
- Studerande kan söka, tillgodogöra sig samt
diskutera vetenskaplig
text inom yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna beskriva och diskutera människosyn,
samhällssyn och värdegrund inom det sociala
området
- kunna förklara samhälls- och
beteendevetenskapliga perspektiv i förståelse
för
människors olika livssituationer
- kunna se socialpedagogiken som tvärvetenskap
och
som en del av socialt arbete
- uppvisa förståelse för centrala
socialpedagogiska begrepp och deras praktiska
koppling till olika verksamhetsfält
- kunna beskriva socionomens verksamhetsområden
- uppvisa en vana att läsa vetenskaplig
litteratur
(böcker, artiklar) som större helheter
- vara medveten om och kan diskutera sin roll
som
samhällsaktör (vilket studerande visar i
basgruppen och under seminariet)

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Vetenskap
Kunskap
Teori
Samhällsvetenskaper
Beteendevetenskaper
Tvärvetenskaper
Livscykelperspektiv
Delaktighet
Gemenskap
Aktörskap
Medborgarskap
Människosyn
Samhällssyn
Aktivitet
Bemötande
Inklusion
Exklusion
Empowerment
Etik

Litteratur

Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne.
2014,
Socialpedagogik.
Pedagogiskt socialt arbete. Stockholm: Liber,
183
s.

Hatton, K. (2013). Social pedagogy in the UK.
Theory and practice. Russell House Publishing
Ltd.

Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune &
Knutagård,
Marcus. 2016, Socialt arbete: en grundbok.
Stockholm: Natur &
Kultur, 544 s.

Mäkinen, Päivi; Raatikainen, Eija; Rahikka,
Anne &
Saarnio, Tuula.
2011, Ammattina sosionomi. Helsinki: Sanoma Pro
Oy, 206 s.

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019.
Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää
yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus

Storø, J. 2013. Practical Social Pedagogy.
Theories, values and tools for working with
children and young
people. The Policy Press: Bristol.

Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen,
Ulf.
2010, Allianser.
Värderingar, teorier och metoder i socialt
arbete.
Studentlitteratur:
Lund, 342 s.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 200 timmar
 • Nätbaserade - 7 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Basgrupparbetet bedöms med godkänd / underkänd.
Se bedömningskriterierna på It s learning. Den
individuella uppgiften (portfolion) bedöms med
vitsord (1-5).
PBL-examinationen bedöms med vitsord (1-5).
Basgruppens seminariepresentation bedöms med
godkänd / underkänd.

Lärare

 • Blomqvist Boel
 • Hagström Sarah
 • Kiukas Carina
 • Paakkonen Heikki
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (67 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-31

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-29 09:30 - 15:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63636418979?pwd=dnpON2NXUFIxaXZQVkNxSWhKMVFEZz09   Meeting ID: 636 3641 8979 Passcode: 430583   Join by SIP 63636418979@109.105.112.236 63636418979@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 636 3641 8979 Passcode: 430583   Sigfrids Ingmar
2020-08-31 14:15 - 15:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69416936982   Meeting ID: 694 1693 6982   Join by SIP 69416936982@109.105.112.236 69416936982@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 1693 6982   Introduktion till kursen. Portfolio Sigfrids Ingmar
2020-09-01 09:15 - 10:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, föreläsning Hej på er! Ni är välkomna på föreläsningen ?Socionomens kompetenser på tisdag 01.09 med start kl. 09.15. Föreläsningen går på distans genom programmet Zoom och länken till att delta hittar ni nedan. Om något fel uppstår i samband med inloggningen så kan ni ringa mig på numret tel. 050 ? 526 4204 (mitt arbetsnummer), så försöker vi lösa det tillsammans. blomqvib@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67891127659 Meeting ID: 678 9112 7659 Hälsningar, Boel Blomqvist Join by SIP 67891127659@109.105.112.236 67891127659@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 678 9112 7659 Socionomens kompetenser Blomqvist Boel
2020-09-01 12:15 - 13:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff Bas 1. Blomqvist Boel
2020-09-01 12:30 - 14:00 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-09-01 18:15 - 19:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 9 Sigfrids Ingmar
2020-09-02 13:15 - 14:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-09-02 19:15 - 20:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 8 Sigfrids Ingmar
2020-09-03 09:15 - 10:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69577472593   Meeting ID: 695 7747 2593   Join by SIP 69577472593@109.105.112.236 69577472593@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 695 7747 2593   Sigfrids Ingmar
2020-09-03 12:30 - 14:00 B328 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-09-03 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Basgrupp 2 Blomqvist Boel
2020-09-03 14:00 - 15:30 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-09-04 18:00 - 19:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 7 Sigfrids Ingmar
2020-09-08 18:00 - 19:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 7 Sigfrids Ingmar
2020-09-09 08:30 - 10:00 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-09-09 09:15 - 10:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-09-09 12:15 - 13:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-09-09 12:30 - 14:00 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-09-10 17:15 - 18:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 8 Sigfrids Ingmar
2020-09-10 18:15 - 19:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 9 Sigfrids Ingmar
2020-09-11 12:30 - 14:00 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff Bas 1. Blomqvist Boel
2020-09-11 12:30 - 14:00 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Basgrupp 2 Blomqvist Boel
2020-09-14 12:30 - 15:00 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-09-14 17:30 - 18:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 8 Sigfrids Ingmar
2020-09-15 18:15 - 19:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 9 Sigfrids Ingmar
2020-09-16 09:15 - 10:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Information från Talentia, fackorganisationen för högutbildade inom socialbranchen (Aune Vähä-Herttua) isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67861464570   Meeting ID: 678 6146 4570   Join by SIP 67861464570@109.105.112.236 67861464570@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 678 6146 4570   tua) Sigfrids Ingmar
2020-09-16 12:30 - 14:00 B328 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-09-16 14:15 - 15:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-09-16 14:15 - 15:45 B328 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-09-16 20:00 - 21:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 7 Sigfrids Ingmar
2020-09-17 09:15 - 10:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, föreläsning blomqvib@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61089077398?pwd=cGhXOHU3eEVaSmJYcU1kTG9XTFFCQT09   Meeting ID: 610 8907 7398 Passcode: 408507   Join by SIP 61089077398@109.105.112.236 61089077398@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 610 8907 7398 Passcode: 408507   Människosyn, värdegrund och samhällssyn inom det sociala området Blomqvist Boel
2020-09-17 14:00 - 15:30 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-09-19 09:30 - 15:30 D4107-08 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält
2020-09-22 09:15 - 10:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Socionomen som samhällsaktör isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61919271576   Meeting ID: 619 1927 1576   Join by SIP 61919271576@109.105.112.236 61919271576@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 619 1927 1576   Socionomen som samhällsaktör Sigfrids Ingmar
2020-09-22 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-09-22 13:00 - 14:30 D4109 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-09-22 14:15 - 15:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-09-22 14:15 - 15:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-09-22 18:15 - 19:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 9 Sigfrids Ingmar
2020-09-22 20:00 - 21:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 7 Sigfrids Ingmar
2020-09-23 11:15 - 12:45 D4109 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 och 2. Basgrupp 1 och basgrupp 2 Blomqvist Boel
2020-09-23 12:30 - 14:00 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-09-23 14:15 - 15:45 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-09-24 09:15 - 10:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Workshop i avancerad informationssökning. Sarah Hagström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Time: Sep 24, 2020 09:15 AM GMT Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63474693618?pwd=Z0pyQ0hiSjN0L2RVS2pJNG52ZHlYUT09 Meeting ID: 634 7469 3618 Passcode: 651149 Join by SIP 63474693618@109.105.112.236 63474693618@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 7469 3618 Passcode: 651149 Hagström Sarah
2020-09-24 18:00 - 19:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 8 Sigfrids Ingmar
2020-09-25 09:15 - 10:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-09-28 20:00 - 21:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 7 Sigfrids Ingmar
2020-09-29 09:15 - 10:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-09-29 10:15 - 11:45 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-09-29 13:00 - 14:30 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-09-29 18:15 - 19:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 9 Sigfrids Ingmar
2020-09-30 10:15 - 11:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-09-30 13:15 - 14:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgrupp 1. Basgrupp 1. Blomqvist Boel
2020-09-30 13:15 - 14:45 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Basgrupp 2. Blomqvist Boel
2020-09-30 17:30 - 18:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 8 Sigfrids Ingmar
2020-10-01 09:00 - 12:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Seminarium isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63442981448   Meeting ID: 634 4298 1448   Join by SIP 63442981448@109.105.112.236 63442981448@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 4298 1448   Seminarium Blomqvist Boel
Sigfrids Ingmar
2020-10-02 09:00 - 12:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Seminarium Seminariumisi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61158540429   Meeting ID: 611 5854 0429   Join by SIP 61158540429@109.105.112.236 61158540429@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 5854 0429   Blomqvist Boel
Sigfrids Ingmar
2020-10-05 10:00 - 11:30 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-10-05 18:00 - 19:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 8 Sigfrids Ingmar
2020-10-05 20:00 - 21:15 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 7 Sigfrids Ingmar
2020-10-06 09:15 - 10:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Socialpedagogik II Socialpedagogik II https://arcada.zoom.us/j/66569773548 Sigfrids Ingmar
2020-10-06 12:15 - 14:00 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Basgrupp 1 Blomqvist Boel
2020-10-06 12:15 - 14:00 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Bas 2 Blomqvist Boel
2020-10-06 12:30 - 14:00 B328 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-10-06 14:15 - 15:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-10-06 14:15 - 15:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-10-07 10:00 - 11:30 D4109 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-10-07 18:30 - 19:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 9 Sigfrids Ingmar
2020-10-08 10:00 - 11:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Resurstillfälle isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65272780601   Meeting ID: 652 7278 0601   Join by SIP 65272780601@109.105.112.236 65272780601@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 7278 0601   Resurstillfälle Sigfrids Ingmar
2020-10-09 08:30 - 10:00 B328 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-10-09 09:15 - 10:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-10-09 10:15 - 11:45 B328 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-10-09 16:30 - 18:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 7-9 Info-sökning Hagström Sarah
2020-10-09 18:15 - 20:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 7-9 Diskussion. Förberedelse för seminariet Sigfrids Ingmar
2020-10-10 09:30 - 15:30 D4107-08 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Seminarium kl. 9.30 - 11.30 Lunch Basgruppsarbete (tillämpning) ca kl. 12.30 - 14.00 Resurstillfälle (Frågor kring portfolio och examination) ca kl. 14.15 - 15.30 Sigfrids Ingmar
2020-10-12 13:15 - 14:45 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Bas 2 Blomqvist Boel
2020-10-14 09:15 - 10:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 3 Paakkonen Heikki
2020-10-14 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-10-14 13:00 - 14:30 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-10-14 13:15 - 14:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-10-16 10:15 - 11:45 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Online. Bas 1 och 2.
2020-10-19 13:00 - 14:30 B326 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgruppsträff basgrupp 5 Kiukas Carina
2020-10-20 13:15 - 15:00 D4109 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält, basgrupp 1. Blomqvist Boel
2020-10-21 09:15 - 10:45 B327 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgruppsträff. Bas 6 Sigfrids Ingmar
2020-10-23 09:00 - 23:45 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält PBL-examination
2020-10-24 08:00 - 16:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält PBL-examination
2020-11-25 10:30 - 12:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3. Examinationsfeedback isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61040186556   Meeting ID: 610 4018 6556   Join by SIP 61040186556@109.105.112.236 61040186556@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 610 4018 6556   Möjlighet att få feedback på examinationen i kursen Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Sigfrids Ingmar
2020-11-25 13:00 - 14:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 4. Examinationsfeedback isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69612144493   Meeting ID: 696 1214 4493   Join by SIP 69612144493@109.105.112.236 69612144493@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 1214 4493   Möjlighet att få feedback på examinationen i kursen Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Sigfrids Ingmar
2020-11-27 14:00 - 15:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1. Examinationsfeedback isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69058677821   Meeting ID: 690 5867 7821   Join by SIP 69058677821@109.105.112.236 69058677821@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 690 5867 7821   Möjlighet att få feedback på examinationen i kursen Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Sigfrids Ingmar
2020-12-02 10:30 - 12:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2. Examinationsfeedback isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67658417404   Meeting ID: 676 5841 7404   Join by SIP 67658417404@109.105.112.236 67658417404@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 676 5841 7404   Möjlighet att få feedback på examinationen i kursen Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Sigfrids Ingmar
2020-12-03 10:30 - 12:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 5. Examinationsfeedback isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61656491962   Meeting ID: 616 5649 1962   Join by SIP 61656491962@109.105.112.236 61656491962@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 616 5649 1962   Möjlighet att få feedback på examinationen i kursen Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Sigfrids Ingmar
2020-12-03 13:00 - 14:30 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 6. Examinationsfeedback isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69541804719   Meeting ID: 695 4180 4719   Join by SIP 69541804719@109.105.112.236 69541804719@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 695 4180 4719   Möjlighet att få feedback på examinationen i kursen Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Sigfrids Ingmar
2021-04-28 12:30 - 14:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Bas 1 och bas 2 utgångspunkt tema 2 utan handledare (skapa egen kontaktlänk per basgrupp) Blomqvist Boel

Kurs och studieplanssökning