Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen ska ge grundläggande kunskap om stöd- och
rörelseorganens uppbyggnad och funktion hos
människan

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas den studerande
-känna till och kunna beskriva stöd- och
rörelseorganens uppbyggnad och funktion
-kunna identifiera och namnge ben, leder och
muskler på svenska och med vetenskapliga namn
-känna till de biomekaniska lagbundenheter som
påverkar stöd- och rörelseorganen
- kunna palpera viktiga anatomiska landmärken i
stöd- och rörelseapparaten

Innehåll

Stöd- och rörelseapparatens anatomi:
-uppbyggnaden av människans skelett, leder,
muskler och perifera nervsystemet
- palperingen av anatomiska landmärken i stöd-
och rörelseorganen

Förkunskaper

Deltagande i kursen: Anatomi, fysiologi och
biomekanik (5 sp)

Kursen ersätter följande kurser

FT-2-047 (0) Rörselseapparatens anatomi (5 sp)

2008, Anatomi,fysiologi och biomekanik

Mer information

Omtentam del 1: 30.11.2020
Teorilektioner görs på distans, mera information på
ItsLearning.

Litteratur

Kursbok: Behnke R.S.Anatomi för idrotten fakta
om rörelseapparaten 2015. SISU Idrottsböcker -
idrottens förlag ISBN 978-91-87745-64-5
Referenslitteratur:
Bojsen-Möller, F. Rörelseapparatens anatomi.
2000.Liber. Stockholm. ISBN 91-47-04884-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 77 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Inledande tentam (29.9.) för kursen bör vara gjord och godkänd

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro vid 80% av lektionerna.

Godkänt vitsord i tentamina:

1= 50 % rätt svar
2= 62 % rätt svar
3= 74 % rätt svar
4= 86% rätt svar
5= 98 % rätt svar

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Hellstén Kati

Antal kursplatser

Ingen begränsning (66 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-05-31

Omtentamensdatum

 • 2021-01-15
 • 2021-02-12

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-12-18 - Tentamina
 • 2020-09-29 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-07 10:00 - 12:30 Rörelseapparatens anatomi Introduktion till kursen, obligatorisk närvaro Hellstén Kati
2020-09-29 13:45 - 15:45 B426 Rörelseapparatens anatomi zoom föreläsning Hellstén Kati
2020-09-29 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-10-06 13:45 - 15:45 B426 Rörelseapparatens anatomi zoom föreläsning Hellstén Kati
2020-10-06 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-10-13 14:00 - 15:30 B426 Rörelseapparatens anatomi zoom
2020-10-13 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-10-15 10:00 - 12:00 M602 Rörelseapparatens anatomi Palpering OBS! Närkontakt, obligatorisk ansiktsskydd. Utrustning topp och shorts. Hellstén Kati
Tallqvist Susanna
2020-10-20 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-10-29 10:00 - 12:00 M602 Rörelseapparatens anatomi Palpering OBS! Närkontakt, obligatorisk ansiktsskydd. Utrustning topp och shorts. Hellstén Kati
2020-11-03 14:00 - 16:00 F143 Rörelseapparatens anatomi ItsLearning tentam del 1. Obligatorisk egen dator. Hellstén Kati
2020-11-03 14:00 - 16:00 E387 Rörelseapparatens anatomi Detta utrymme är reserverat för de studenter som har rättighet till en längre tentamenstid. Hellstén Kati
2020-11-10 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-11-17 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-11-24 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-11-30 12:45 - 14:45 E383 Rörelseapparatens anatomi Omtentamen del 1 Hellstén Kati
2020-11-30 12:45 - 14:45 E387 Rörelseapparatens anatomi Detta utrymme är reserverat för de studenter som har rättighet till en längre tentamenstid. Hellstén Kati
2020-12-01 14:00 - 15:30 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
2020-12-08 10:30 - 12:30 Rörelseapparatens anatomi Palpering OBS! Närkontakt, obligatorisk ansiktsskydd. Utrustning topp och shorts. Hellstén Kati
Tallqvist Susanna
2020-12-18 10:00 - 12:00 E387 Rörelseapparatens anatomi Detta utrymme är reserverat för de studenter som kommer till Arcada. Annars tas tentamen på distans pga. corona. Mera detaljerade instruktioner kommer på ItsLearning. Hellstén Kati

Kurs och studieplanssökning