Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studeranden fördjupar sin kunskap om
akutvårdens läkemedel i syfte att lära sig
administrera
dem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
klara av att
administrera och självständigt påbörja sådan
läkemedelsbehandling som ordineras av läkare
för den akut
insjuknade eller skadade patienten.

Förkunskaper

Akutvård - Grundnivå 1
Akutvård - Grundnivå 2
Specialteman inom akutvård; barn, kvinnor och psyk

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon perusteet.
Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti. Otavan
Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649-5-4

Kuisma M, Holmström P et al. 2017. Ensihoito.
SanomaPro. ISBN 9789526340241

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och Saikko S.
2016. Oireista työdiagnoosiin -
ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi.
SanomaPro. ISBN: 978-952-63-3547-6

Plus ytterligare material från föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 31 timmar
 • Självstudier - 74 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

 • Takala Sami
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Stenström Mats

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-12 09:15 - 13:30 E492 Akutvård - Klinisk farmakologi Takala Sami
2020-10-21 09:00 - 12:00 E387 Akutvård - Klinisk farmakologi Takala Sami

Kurs och studieplanssökning