Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter kurset skall studerenden kunna:
- identifiera akut insjuknade patient
- anamnes och undersökning av
insjuknande
patient
- sköta akut insjuknande patient efter
läkarkonsultationen

Läranderesultat

- Studenten kan igenkänna och bedöma
patientens
akuta insjuknande
genom att använda sig av en vårdkunskap
integrerad med patofysiologi
och medicin. Studenten kan utföra
undersökningar och genomföra
åtgärder enligt givna direktiv eller
efter
konsultering för patienter
utsatta för medicinska och kirurgiska
problem.

- Känna igen och vara medvetna om sin
fysiska
förmåga
(styrkor och svagheter) samt möjliga
behov för
fysisk
utveckling för uppbehållandet av sin
arbetsförmåga

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna även att
delta i
ett obligatoriskt fysiskt test

Förkunskaper

Akutvård - Grundnivå 1
Akutvård - Grundnivå 2
Specialteman inom akutvård; barn,
kvinnor och psyk

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon
perusteet.
Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti.
Otavan
Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649-
5-4

Kuisma M, Holmström P et al. 2017.
Ensihoito.
SanomaPro. ISBN 9789526340241

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och
Saikko S.
2016. Oireista työdiagnoosiin -
ensihoitopotilaan tutkiminen ja
arviointi.
SanomaPro. ISBN: 978-952-63-3547-6

Käypähoito-suositukset
Terveysportti

Plus ytterligare material från
föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 28 timmar
 • Praktiska övningar - 52 timmar
 • Självstudier - 130 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att
studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina,
demonstrationer och
presentationer, rapporter och
produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på
följande
sätt: ...

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Lindqvist Johnny
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Silfver Jessica
 • Takala Sami
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-01 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-01 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-03 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-03 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-04 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-04 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-08 09:15 - 16:15 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-08 09:15 - 16:15 E493 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-09 09:15 - 15:45 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-10 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-10 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-11 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-11 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-15 09:15 - 15:45 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-17 09:15 - 16:00 C350 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-18 09:15 - 16:00 D4103 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-18 09:15 - 16:00 D4104 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-09-24 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-24 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-25 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-25 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-09-28 09:15 - 15:45 E492 Akutvård - Avancerad nivå Takala Sami
2020-10-01 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-02 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-02 09:15 - 16:30 D4104 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-02 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-07 09:30 - 15:30 D4107-08 Akutvård - Avancerad nivå (Chrides dag) Hejsan FV17! Nedan är en Zoom-länk till onsdagens föreläsning. Observera att dagen börjar 9:30 (jag hamnar tyvärr flytta framåt pga egna själ). 9:30 ? 11:30 - Aktiverande föreläsning med temat behandla komplexitet, stresshantering, situationsmedvetenhet och utveckling i teamarbete. 11:30 ? 12:30 - Lunch 12:30 ? 15:30 - Verbal ledarskap med blind ledare övningar (återupplivning) Denna Zoom länk handlar nu primärt om förmiddagens innehåll. Vi kan förstås hålla på en webkamera för eftermiddagens delar också ifall någon är på distans. https://arcada.zoom.us/j/61452533265?pwd=Mmswckd2Qzg0MEh4Kzl1M2tEZFFFZz09&from=msft Meeting ID: 614 5253 3265 Passcode: 001890 mvh Chride Ericsson Christoffer
2020-10-08 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-08 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-09 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-09 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-15 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-15 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-16 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-16 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-21 12:30 - 16:00 E491 Akutvård - Avancerad nivå Silfver Jessica
2020-10-21 12:45 - 15:45 E482 Akutvård - Avancerad nivå Silfver Jessica
2020-10-22 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-22 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Silfver Jessica
2020-10-23 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-23 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-27 09:15 - 17:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-27 09:15 - 17:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-29 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-29 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-30 09:00 - 16:00 E492 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-30 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2020-10-30 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2020-11-04 09:15 - 12:15 B323 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer

Kurs och studieplanssökning