Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
känner till och har grunder i att fungera som
fysioterapeut inom rehabilitering ur ett
personcentrerat perspektiv i
multiprofessionella team.

Läranderesultat

Känner till och kan beskriva grunderna för
rehabiliteringen och rehabiliteringsprocessen
samt
hur rehabiliteringen är uppbyggd i Finland.
Kan beskriva hur hjälpmedelsprocessen och
bostadsanpassningsprocessen är organiserad
i samhället för personer i olika åldrar och
problematik.
Känner till och kan beskriva kärnbegreppen
klient-, person och familjecentring samt
multiprofessionellt
arbete och vad det betyder för fysioterapin

Innehåll

Nätkurs 1 sp, med resursföreläsningar,uppgifter
och diskussioner
Hjälpmedel och hjälpmedelsservice 1 sp - besök
till hjälpmedelscentralen (inhiberat pga.
Coronaläget)
Simulering av hembesök (inhiberat pga.
Coronaläget)
Case uppgift som görs i grupper Vitsord 1-5.

Litteratur

Autti-Rämö, I &
al.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978-951-656-
464-0.
NUH. 2007. Aktuellt i Norden, Nationella system
för förmedling av hjälpmedel, Andra utgåvan.
ISBN: 91-86954-76-8
Kuutamo, O. & Hölsömäki, H. (toim.). 2005.
Soveltavan liikunnan apuvälineet. Helsinki:
Edita Prima Oy. ISBN: 951-37-4263-X

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Självstudier - 73 timmar
  • Nätbaserade - 35 timmar
  • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Deltar aktivt i nätkursen
Har alla uppgifter godkända
Godkänd quiz i självstudier
Godkänd caseuppgift samt presentation
Uppgiften som görs i grupper bedöms med vitsordet
1-5.
(examinationer = presentationer, rapporter och
produktioner, samt närvaro vid angivna
tillfällen)

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

von Hedenberg-Löfman Linnéa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-08-31

Kursanmälningstid

2021-03-08 till 2021-04-04

Examinationsformer

2021-05-31 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-25 10:30 - 12:00 Rehabilitering arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3839421703   Meeting ID: 383 942 1703 One tap mobile +496938079883,,3839421703# Germany +496950502596,,3839421703# Germany   Dial by your location         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 383 942 1703 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cPrCVA21k   Join by SIP 3839421703@109.105.112.236 3839421703@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 383 942 1703   Kursintroduktion: Kursupplägg Tidtabell Gruppindelning Examination Arell-Sundberg Marina
2021-03-29 14:30 - 15:30 Rehabilitering Introduktion till självstudier på nätet kring begreppet rehabilitering arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3839421703 Arell-Sundberg Marina
2021-03-31 13:00 - 16:00 Rehabilitering Tidsreservering för: 1) Lyssna till nätföreläsningar 2) Grupparbetet kring rehabilitering startar och pågår till den 07.04 kl 23.59 Arell-Sundberg Marina
2021-04-07 14:15 - 16:00 Rehabilitering Tidsreservering för genomläsning av grupparbetets resultat på Padlet Arell-Sundberg Marina
2021-04-09 08:15 - 12:15 Rehabilitering Tidsreservering för deltagande i diskussionsforum (Individuellt arbete) Arell-Sundberg Marina
2021-04-14 14:15 - 16:00 Rehabilitering Förberedelse inför Follow-Up Arell-Sundberg Marina
2021-04-16 11:15 - 15:30 Rehabilitering Obligatorisk Follow-up kring rehabilitering: Diskussionforum i realtid på itslearning Tidtabell: Grupperna 1-4 diskuterar mellan kl 11.15 - 13.15 Gruppern 5-8 diskuterar mellan kl 13.30 - 15.30 Arell-Sundberg Marina
2021-05-05 09:15 - 12:00 Rehabilitering Föreläsning på Zoom. Länken kommer till Its Learning. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-12 09:15 - 12:00 Rehabilitering Föreläsning på Zoom. Länken kommer till Its Learning. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-26 09:00 - 14:00 Rehabilitering Seminarie von Hedenberg-Löfman Linnéa

Kurs och studieplanssökning