Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmål av psykofysisk fysioterapi är:
Kunskap om hur olika utmaningar i livet
påverkar människans psykofysiska välbefinnande.

Känna till hur den psykiska hälsan och smärta
avspeglas i människans motorik,
kroppsuppfattning och kroppsspråk.

Känna till smärtfysiologi och de vanligaste
avslappningsmetoderna.

Kompetensmål av anpassade grupper är:
Kunskap om hur man planerar och leder anpassade
motionsgrupper.

Läranderesultat

Läranderesultat:
Efter avklarad kurs i psykofysisk fysioterapi
förväntas studerande känna till faktorer som
påverkar människans psykofysiska
välbefinnande och smärtbeteende.

Studerande kan tillämpa olika fysioterapeutiska
metoder för klienter med psykofysiska- och
smärtrelaterade utmaningar i klient- och
gruppkontakter.

Studerande bekantar sig med
kroppskännedom, avslappning och fördjupar sin
kunskap om
smärtans från en biopsykosocial synvinkel.

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
planera och leda motionsgrupper samt beakta
särbehov som anpassade gruppen i fråga har.
Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
kritiskt utvärdera och utveckla anpassad
motion i grupp.

Innehåll

Kursen består av delar:
Anpassade grupper (2sp) och psykofysisk
fysioterapi (3 sp). Anpassade grupper pågår
från
period 1 till period 4. Psykofysiska delen från
period 1 till period 2.

Förkunskaper

Anatomi,fysiologi och biomekanik
Människan i rörelse
Rörelseapparatens anatomi
Medicinska ämnen 1
Hälsofrämjande idrott och motion
Rehabilitering

Mer information

Kursen har oblikatorisk närvaro, 80 % .
Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter. Under
50%
närvaro kan inte kompenseras.

Litteratur

Psykofysisk och smärt fysioterapi:

Luomajoki, H., Koho, P., Ojala, T., Röning, T.,
Takatalo, J., Tarnanen,
S., Holopainen, R., Mikkonen, J., Ekström, K. &
Kouri, J. P. (2020).
Ammattilaisen kipukirja (1. painos.). Lahti: VK-
kustannus Oy.

Doktorsavhandlingar:

Koho P. 2015. Fear of movement : epidemiological
and clinical
evaluation in the Finnish general population and
chronic
musculoskeletal pain patients and relevance for
rehabilitation.

Ojala T. 2015. The essence of the experience of
chronic pain : a
phenomenological study.

Referenslitteratur

Kauranen K, T. 2017. Fysioterapeutin käsikirja:
Psykofyysinen fysioetrapia. ISBN: 9789526336176

Talvitie U, Karppi S-L, Mansikkamäki T. 2006.
Fysioterapia; 265-285, 431-451. Edita Prima Oy.
ISBN: 951-37-4367-5.

Biguet G, Keskinen-Rosenqvist R, Levy Berg
A.2012. Att förstå kroppens budskap -
sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur.

Roxendal G., Winberg A. 2006. Levande människa
Basal kroppskännedom för rörelse och vila.
Natur och kultur ISBN 13: 978-91-27-09023-1

Rudberg B. 2003. Aktiv avspänning. ISBN 91-27-
085341

Anpassade grupper: Mälkiä E, Rintala P. 2002.
Uusi erityisliikunta, Liikunnan sovelletukset
erityisliikunnalle

Artiklar angivna av lärare.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Omtentam dagar: 18.12.2020, 15.1.2021 (OBS allmän omtentam)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
lägger följande examinationer:
Anpassade grupper:
Närvaro oblikatorisk i praktiska delar 80%.
-Godkända skriftliga program
-Godkända ledarskapsövningar
Psykofysisk fysioterapi:
-Närvaro på praktiska timmarna obligatorisk
80%
-Godkända övningar och skriftliga uppgifter
-Godkända tentamen

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Kokko Anne

Examinator

Hellstén Kati

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-05-31

Omtentamensdatum

2021-01-15

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-11-27 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2020-12-18 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-09 08:15 - 09:30 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Intro Zoom länken hittar ni på ItsLearning Hellstén Kati
2020-09-10 12:00 - 13:30 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Besök till Optima skolan, endast för dem som kommer att handha gruppens gymnastik under hösten 2020. Kokko Anne
2020-09-14 12:00 - 12:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassande grupper: denna bokning är för studenter som leder Arbis grupper. Hellstén Kati
Kokko Anne
2020-09-15 13:15 - 14:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Info om MS-gymnastiken, för dem som leder denna grupp Kokko Anne
2020-09-15 14:00 - 16:00 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psykofysisk fysioterapi: Länken till zoom hittar ni på ItsLearning Hellstén Kati
2020-09-15 14:00 - 16:00 B436 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi zoom föreläsning Hellstén Kati
2020-09-22 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-09-22 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-09-22 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-09-25 10:00 - 12:00 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psykofysisk fysioterapi Zoom länken hittar ni på ItsLearning Hellstén Kati
2020-09-29 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-09-29 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-09-29 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-01 08:30 - 11:00 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi psykofysisk fysioterapi Hellstén Kati
2020-10-06 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-06 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-06 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-07 12:00 - 15:15 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Praktiska övningar: Grupp A 12-13:30, Grupp B 13:45-15:15 Hellstén Kati
2020-10-07 12:00 - 15:15 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Praktiska övningar: Grupp A 12-13:30, Grupp B 13:45-15:15 Hellstén Kati
2020-10-07 12:00 - 15:15 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Praktiska övningar: Grupp A 12-13:30, Grupp B 13:45-15:15 Hellstén Kati
2020-10-08 12:30 - 14:30 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psykofysisk fysioterapi (zoom) Länken till zoom hittar ni på ItsLearning Hellstén Kati
2020-10-13 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-13 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-13 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-14 08:15 - 09:30 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning (lärarledd) Länken till zoom hittar ni på ItsLearning Hellstén Kati
2020-10-20 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-20 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-20 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-23 08:30 - 10:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp A) Hellstén Kati
2020-10-23 08:30 - 10:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp A) Hellstén Kati
2020-10-23 08:30 - 10:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp A) Hellstén Kati
2020-10-23 11:00 - 13:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp B) Hellstén Kati
2020-10-23 11:00 - 13:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp B) Hellstén Kati
2020-10-23 11:00 - 13:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp B) Hellstén Kati
2020-10-27 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-27 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-27 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-10-29 09:00 - 10:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp A) Hellstén Kati
2020-10-29 09:00 - 10:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp A) Hellstén Kati
2020-10-29 10:30 - 11:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp B) Hellstén Kati
2020-10-29 10:30 - 11:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis (Grupp B) Hellstén Kati
2020-11-03 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-03 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-03 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-10 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-10 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-10 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-12 10:00 - 11:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psyfy: Praktiska övningar, terapi (Grupp B) Hellstén Kati
2020-11-12 10:00 - 11:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psyfy: Praktiska övningar, terapi (Grupp B) Hellstén Kati
2020-11-12 12:00 - 13:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psyfy: Praktiska övningar, terapi (Grupp A) Hellstén Kati
2020-11-12 12:00 - 13:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psyfy: Praktiska övningar, terapi (Grupp A) Hellstén Kati
2020-11-17 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-17 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-17 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-24 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-24 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-24 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-11-24 09:45 - 12:30 M602 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Studerande ledda seniorgrupper Hellstén Kati
2020-11-27 10:00 - 12:00 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi ItsLearning tentam OBS! Egen dator och laddare med Hellstén Kati
2020-12-18 10:00 - 12:00 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Första omtentam, hemtentamen på ItsLearning Hellstén Kati
2021-01-12 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-12 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-12 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-19 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-19 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-19 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-26 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-26 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-01-26 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-02 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-02 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-02 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-09 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-09 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-09 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-16 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-16 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-02-16 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-02 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-02 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-02 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-09 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-09 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-09 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-16 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-16 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-16 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-23 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-23 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne
2021-03-23 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Anpassade grupper Hellsten Thomas
Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning