Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:

 • uppvisa kunskap och förståelse för det komplexa
  förhållandet mellan befolkningens hälsa, sociala
  sammanhang och rätten till aktivitet
 • förstå aktivitetens betydelse för hälsa
 • uppvisa kunskap och förståelse för hur
  samhälleliga och kulturella faktorer kan påverka
  aktivitet
 • förstå och kunna bedöma med vilken styrka och
  riktning media influerar den sociala
  konstruktionen av verkligheten

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att:

 • tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna
  handla rättvist, jämlikt och solidariskt med
  utgångspunkt i det egna yrkets värdegrund

Läranderesultat

 • kan förklara innebörden i perspektiven hälsa,
  aktivitetsbalans, aktivitetsrättvisa
  (occ.justice) och being, doing, belonging och
  becoming i förhållande till en utsatt
  samhällsgrupp.
 • kan redogöra för begreppet kultur ur ett
  aktivitetsperspektiv
 • Jämföra och reflektera över SDG 3 och 10 i olika
  länder och dess betydelse för ergoterapi
 • begin to think critically about the influence
  of media on the construction/meaning of "Health"

Innehåll

ett samhälleligt perspektiv på hälsa, aktivitet och
delaktighet med fokus på olika samhällsgrupper och
deras dagliga liv i ett glokalt perspektiv

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi

Kursen ersätter följande kurser

Hälsa och samhälle

Mer information

I kursen ingår 1sp internationellt samarbete med partnerhögskola.

Överlärare och docent Matteo Stocchettis
(E-post: matteo@arcada.fi)s material med temat Media and Health ska stöda studerande i deras förståelse för hur media
påverkar vår konstruktion av vår verklighet.

Närvaro krävs vid grupparbeten och
examinationsseminariet.

Litteratur

Referenslitteratur:
Antonovsky,A. 2005. Hälsans mysterium.Natur och Kultur.
2dra utgåvan.

Arola, A. 2018. Capturing the experience of
health among persons aging in a migration
context. Health promotion interventions as means
to enable health and occupations in daily life.
University of Gothenburg.

Christansen, C. H & Townsend, E.A. 2010.
Introduction to Occupation. The Art and Science
of Living. 2nd ed. New Jersey: Pearson.

Hitch D, Pepin G, & Stagnitti K. (2014). In the
Footsteps of Wilcock, Part One: The evolution of
doing, being, becoming and belonging.
Occupational Therapy in Health Care.

Hitch, D., Pépin, G., & Stagnitti, K. 2014. In
the Footsteps of Wilcock, Part Two: The
Interdependent Nature of Doing, Being,
Becoming, and Belonging. Occupational Therapy In
Health Care, 28(3), 247-263.

Häggblom-Kronlöf, G., Hultberg, J., Eriksson, BG.
& Sonn, U. (2007). Experiences of daily
occupations at 99 years of age. SJOT 14:192-200

Kroksmark, Ulla. 2014. Hälsa och aktivitet i
vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

Matuska, K., Christiansen, C. (2009) Life
balance: multidisciplinary theories and research.
Thorofare, NJ : SLACK Inc, kap. 1, 2, 9, 10.

Scaffa, M.E. et al. 2010. Occupational therapy in
the promotion of Health and wellness. USA: F.A.
Davis Company, kap. 5, 6, 7, 17.

Stocchetti, M & Kukkonen, K. 2011. Critical media
analysis. An introduction for media
professionals. kap. 1,2. Frankfurt am Main: Peter
Lang.

Wilcock, A.A (2005). Relationship of occupations
to health and wellbeing. I: Christiansen,C.,
Baum,C & Bass-Haugen,J (ed). Occupational
therapy: Performance, participation and well-
being. 3 ed. Thorofare: Slack Inc.

Wilcock,A A. 2015. An occupational perspective of
health. 3nd ed. Slack.

Whalley, H K. 2004. Dimensions of Meaning in the
Occupations of Daily Life. I: Revue Canadienne
180;ergothérapie. 5(71). s. 296 - 302.

Studerande använder även relevanta
vetenskapliga artiklar från
aktivitetsvetenskapens kunskapsområde i
förhållande till de centrala begreppen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Seminarier - 4 timmar
 • Internationellt samarbete med partnerhögskola - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Insändare 9.5 Uppgifter i förhållande till internationella samarbetet

Examinationskrav

Kursen examineras:

 1. muntligt vid ett seminarium, presentationen,
  som bedöms i skala 1 - 5, består av ett
  casefokuserat grupparbete. För vitsordet godkänd
  krävs att studerande kan förklara innebörden i
  samtliga perspektiv samt kan kan redogöra för vad
  perspektiven innebär för olika gruppers aktivitet
  och delaktighet. Vitsordet ges gemensamt för hela
  gruppen.

2.Skriftligt uppgift (i par) i form av en insändare, där fokus är att beksriva vilken inverkan media har på vår uppfattning om hälsa och välbefinnande för olika grupper i samhället. Bedöms som godkänd/underkänd.

3.Godkända prestationer från internationella samarbetet.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Stocchetti Matteo
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-31

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-03-01

Examinationsformer

 • 2021-03-16 - Tentamina
 • 2021-04-26 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-16 10:15 - 12:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Kursintroduktion och information om internationellt samarbete i kursen (TW, AA) online Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67967404140?pwd=bE1jQWpZZngzZm5ZUm9YanJiN2tOUT09&from=addon Meeting ID: 679 6740 4140 Passcode: 851462 Arola Annikki
Werner Tove
2021-03-23 10:00 - 11:30 Aktivitet, hälsa och samhälle Föreläsningserbjudande: Aktivitetsvetenskapen inom ergoterapin (AA) Zoom: https://arcada.zoom.us/j/69648899052?pwd=V2tIaEE5OWRFRERqeEV3WmpuSUY2QT09 Meeting ID: 696 4889 9052 Passcode: 528520 Arola Annikki
Werner Tove
2021-03-25 13:00 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Val av samhällsgrupp för examinationsuppgiften. Intro kl. 13 med Tove, därefter grupparbete. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65588380457?pwd=OHpMUHVCd01YYWQzSlYrcVRmUFVyZz09&from=addon Meeting ID: 655 8838 0457 Passcode: 981217 Werner Tove
2021-03-29 10:00 - 11:30 Aktivitet, hälsa och samhälle Gästföreläsning: Kultur inom social- och hälsovård samt berättelser från Afrika (TW,AA) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68419843690?from=addon Meeting ID: 684 1984 3690 Join by SIP 68419843690@109.105.112.236 68419843690@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 684 1984 3690 Arola Annikki
Werner Tove
2021-03-29 13:00 - 15:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Presentation av vald samhällsgrupp (TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69913048391?pwd=c0dvcjdsVVI3eFVCdDY4UXlYRzBPUT09&from=addon Meeting ID: 699 1304 8391 Passcode: 935370 Werner Tove
2021-03-30 09:00 - 10:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Perspektiven: Aktivitetsrättvisa och aktivitetsbalans. Introduktion samt uppgiftsbeskrivning. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62165666873?pwd=N1pRWWc3Rk5WTGhSL1p1aVpoTyszQT09&from=addon Meeting ID: 621 6566 6873 Passcode: 263915 Arola Annikki
Werner Tove
2021-03-30 10:15 - 13:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Tidsreservation för grupparbete Werner Tove
2021-04-01 12:30 - 15:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Tidsreservation för grupparbete Werner Tove
2021-04-06 09:00 - 15:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Tidsreservation för grupparbete. Valfri Drop in handledning med Tove 13-14 via Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66257528025?pwd=dUFMNlF5K3Yyd3l1SE5JWitpNmNWZz09&from=addon Meeting ID: 662 5752 8025 Passcode: 694907 Werner Tove
2021-04-09 13:30 - 15:30 Aktivitet, hälsa och samhälle Miniseminarium: Perspektiven aktivitetsrättvisa och aktivitetsbalans (TW, AA) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62588884499?pwd=MG9BY2FSS3gyeS8rMEYxWlhJTkxRdz09&from=addon Meeting ID: 625 8888 4499 Passcode: 756560 Arola Annikki
Werner Tove
2021-04-13 10:00 - 11:45 Aktivitet, hälsa och samhälle 10-11.45: Föreläsningserbjudande: Aktivitet, hälsa och salutogenes (TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69621876329?pwd=c3h3bkxwN1FJdTdRdzBqWHNMZVFHZz09&from=addon Meeting ID: 696 2187 6329 Passcode: 824153 Werner Tove
2021-04-13 13:00 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Tidsreservation för grupparbete Werner Tove
2021-04-19 14:00 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Litteraturseminarium: Uppföljning av självstudier om begreppet Doing, Being, Belonging, Becoming (TW,AA) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63221667773?pwd=b2Y4ay9sMDJVaEYycThPak9TV2lSQT09&from=addon Meeting ID: 632 2166 7773 Passcode: 536773 Arola Annikki
Werner Tove
2021-04-22 12:00 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Obligatorisk grupphandledning - boka tid på ItsLearning Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61818883582?pwd=U3ZDeGo4VjNQL1FnWjltNmhObEpyZz09&from=addon Meeting ID: 618 1888 3582 Passcode: 770558 Werner Tove
2021-04-27 09:00 - 12:00 Aktivitet, hälsa och samhälle 9-12.00: Opponering och feedback av annan grupps examinationsarbete Werner Tove
2021-04-28 09:00 - 12:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Tidsreservation förberedelser inför examinationsseminarium Werner Tove
2021-04-29 12:45 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Kursens slutseminarium (TW, AA) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65947711744?pwd=Uk9EWjhtNWE1STFpSGR2SjEyOW9HZz09&from=addon Meeting ID: 659 4771 1744 Passcode: 687206 Arola Annikki
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning