Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • studerande utvecklar en insikt om hur hen kan
  använda sin redan förvärvade kompetens i syfte att
  främja samskapande sociala innovationer i samhället

Läranderesultat

 • studerande kan identifiera en samhällsgrupp som
  ligger i riskzon för minskad möjlighet till ett
  hållbart aktivitetsengagemang i vardagen
 • studerande kan resonera kring sociala
  innovationer utgående från användarorienterat
  perspektiv och ett aktivitetsperspektiv
 • studerande identifierar utvecklingsbehov för
  samskapande förändring/innovation i olika
  verksamheter i syfte att skapa social nytta
 • studerande kan presentera en kreativ/innovativ
  idé som skapats i samråd med användaren i
  syfte att stödja hälsoresurser och ett hållbart
  aktivitetsengagemang i vardagen
 • studerande kan identifiera och diskutera etiska
  frågeställningar relaterade till hållbarhet och
  sociala innovationer

Innehåll

Centrala begrepp: den kreativa processen, The
Participatory Occupational Justice Framework
(POJF), användaroriententerat arbetssätt,
samskapande social innovation, socialt
entreprenörskap - Tillämpning av
aktivitetsvetenskapligt perspektiv

Förkunskaper

Ämnesstudiekurser från år 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

Aktivitetsvetenskap

Mer information

Obligatorisk närvaro vid gruppdiskussioner och
seminarier.

Obligatoriskt deltagande i Interntational week 1-
5.2.2021.

Pga Covid-19 situationen sker
undervisningen i huvudsak online via Zoom eller
Teams, förändringar i tidtabellen och upplägg kan
förekomma även med kort varsel.

Litteratur

AlHeresh, R., Bryant, W., & Holm, M. 2013.
Community-based rehabilitation in Jordan:
Challenges to achieving occupational justice.
Disability & Rehabilitation, 35(21), 1848-1852.

Arthanat, S., Simmons, C., & Favreau, M. 2012.
Exploring occupational justice in consumer
perspectives on assistive technology. Canadian
Journal of Occupational Therapy, 79(5), 309-319.

Hammell, K. 2008. Reflections on Well-Being and
Occupational Rights. Canadian Journal of
Occupational Therapy, 75(1), 61-64.

Hinojosa, J. 2007. Becoming innovators in an era
of hyperchange. American Journal of Occupational
Therapy, 61(6), 629-637.

Jonsson, H & Persson,D. 2006. Towards and
experiential model of occupational balance: An
alternative perspective on flow theory analysis.
I: Journal of Occupational Science, April 2006,
vol 13, no 1, 66-73

Kronenberg,F.,Algado,S., Pollard, N.(ed.) 2005.
Occupational therapy without borders: learning
from the spirit of survivors. Edinburgh: Elsevier
Churchill Livingstone. kap 1, 6, 7.

Kronenberg, F. Pollard, N., & Sakellariou, D.
2011. Occupational therapies without borders.
Vol. 2, Towards an ecology of occupation-based
practices. Edinburgh: Elsevier Churchill
Livingstone.

Morville, A & Erlandsson, L. 2013. The experience
of occupational deprivation in an asylum centre:
The narratives of three men. Journal of
occupational science, 20(3) 212-223.

Richter Sundberg,L. 2020. Offentlig innovation
och användarcentrerade arbetssätt i kommun och
myndighet.
Följeforskning i utveckling och implementering
av nya arbetssätt på Socialstyrelsen och
Socialtjänsten.
Rapport Umeå Universitet.

Sakellariou, D & Pollard, N. 2017. Occupational
Therapies Without Borders. Integrating justice
with practice. 2nd edition. Great
Britain:Elsevier.

Stickley, A J. & Hall, K J. 2017. Social
enterprise: a model of recovery and social
inclusion for occupational therapy practice in
the UK. VOL. 21 No. 2, 91-101.

Whiteford, G., Jones, K., Rahal,C. & Suleman, A.
(2018) The Participatory Occupational Justice
Framework as a tool for change: Three contrasting
case narratives, Journal of Occupational Science,
25:4, 497-508

Wilcock, A., & Hocking,C. 2015. An Occupational
Perspective on Health. Thorofare: Slack Inc

www.forte.se/fk-brukarmedverkan Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar
 • Seminarier - 5 timmar
 • International Week 1- 5.2.2021 - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Inledande essä v.44 Pre-presentation v.48 Abstrakt v.50

Examinationskrav

Godkänd inledande essä samt godkänd skriftlig och
muntlig gruppexamination (se kriterier för
examination på itslearning)

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-03-21

Kursens tidtabell

Se ASTA, ARBS

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

 • 2020-12-14 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-11-02 10:00 - 11:30 Aktivitet och social innovation Online: Kursintroduktion(TW, DH) Haldin Denice
Werner Tove
2020-11-03 09:00 - 11:00 Aktivitet och social innovation Grupparbete: bilda grupper, val av målgrupp samt möjlig samarbetspartner Werner Tove
2020-11-05 09:00 - 11:00 Aktivitet och social innovation Tema: Sociala innovationer och hållbarhet, POJF (DH,TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63421482286?pwd=SitlWjFscXdQSnBsL1VscER2N2o1dz09   Meeting ID: 634 2148 2286 Passcode: 915334   Haldin Denice
Werner Tove
2020-11-09 09:00 - 13:00 Aktivitet och social innovation Tidsreservation för grupparbete Werner Tove
2020-11-10 13:00 - 15:00 Aktivitet och social innovation Redovisning: presentation av vald målgrupp och samarbetspartner (TW, DH)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63910955703?pwd=dytLaVNBcFNjYlBVU28vYU51UmFlUT09   Meeting ID: 639 1095 5703 Passcode: 314975   Haldin Denice
Werner Tove
2020-11-13 12:30 - 14:30 Aktivitet och social innovation Tema: Användarorienterat arbetssätt (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67545467074?pwd=eTU2cDI5Y3RnV2VsQ3haSVUrbHBZUT09   Meeting ID: 675 4546 7074 Passcode: 427335   Werner Tove
2020-11-17 09:00 - 11:00 Aktivitet och social innovation Tema: Socialt entreprenörskap (AA) Arola Annikki
2020-11-19 10:00 - 11:30 Aktivitet och social innovation Grupphandledning i förhållande till samskapande idé (DH) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68165456745?pwd=dzJ0djhia2lmampMSkFkUVdCbWliZz09 Meeting ID: 681 6545 6745 Passcode: 858556 Haldin Denice
Werner Tove
2020-11-19 12:00 - 16:00 Aktivitet och social innovation Grupparbete: inför inlämning av pre-presentation Werner Tove
2020-11-23 09:00 - 13:00 Aktivitet och social innovation Grupparbete: Studentrespons inför pre-presentationen Werner Tove
2020-11-24 09:00 - 11:30 Aktivitet och social innovation Pre-presentation av kreativ/innovativ samskapande idé med studentrespons (TW,DH)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67499284432?pwd=aXZ5Y1RLZ0xYVStxemt5M3FjcEYrdz09   Meeting ID: 674 9928 4432 Passcode: 539843 Haldin Denice
Werner Tove
2020-12-03 10:00 - 12:00 Aktivitet och social innovation Grupphandledning (TW,DH)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63913825387?pwd=Q0t3S1pyZ2tCWVNUZjZIUEtjdFprZz09   Meeting ID: 639 1382 5387 Passcode: 216950 Haldin Denice
Werner Tove
2020-12-09 09:00 - 10:00 Aktivitet och social innovation Möjlighet till handledning (TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69982018852?pwd=VDRUblQ0RjlYemRLamhtV2piN1BKUT09&from=addon Meeting ID: 699 8201 8852 Passcode: 242923 Werner Tove
2020-12-11 09:00 - 13:00 Aktivitet och social innovation Tidsreservation: läsa abstrakt som förberedelse inför debattseminairum Werner Tove
2020-12-14 09:00 - 14:00 Aktivitet och social innovation Debattseminarium (TW,DH)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68139648213?pwd=RW1mWldjQVVTWXRVQmJVdVNXS1FRQT09   Meeting ID: 681 3964 8213 Passcode: 698773 Haldin Denice
Werner Tove
2020-12-15 09:00 - 11:00 Aktivitet och social innovation Grupparbete: skriva blogginlägg Werner Tove

Kurs och studieplanssökning