Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är att studenten kan:

 • uppvisa grundläggande kunskap i
  kommunikation och förstår betydelsen av att
  skapa och upprätthålla ömsesidig interaktion
  med andra

 • uppvisa grundläggande kunskap om observation
  och intervju

 • förstå betydelsen av respekt för det unika
  hos individen och för individuella olikheter

 • uppvisa grundläggande kunskap om lärande och
  lärprocesser samt reflekterar över sitt eget
  sätt att kommunicera och lära

 • uppvisa förståelse för kommunikationens och
  interaktionens betydelse för aktivitet och
  delaktighet

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för villkor för kommunikation i
  olika miljöer samt förstå hur kommunikationen
  påverkar interaktion

 • reflektera över sitt eget och andras
  sätt att kommunicera för att möjliggöra ett
  respektfullt bemötande

 • förstår betydelsen av lyssnandet som en
  central del i kommunikation

-känner till hur observation och intervju kan
genomföras i arbete med människor

 • förstå kopplingen mellan kommunikation,
  lärande och lärprocesser

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:

kommunikation, modeller för kommunikation,
kommunikation och lärande, verbal och nonverbal
kommunikation, bemötande, respekt och mångfald,
dialog och samtal, att lyssna och ställa
frågor,
social media i kommunikation, genusperspektiv,
intervju och observation

Förkunskaper

inga förkrav

Mer information

Gruppindelning sker i 11 smågrupper.

Smågrupperna jobbar både självständigt med
litteratur och under handledning med
kommunikationsövningar.
Smågruppsarbetet är obligatoriskt.

Smågrupperna träffas 8 gånger, varav 4 träffar
sker med handledning.

Litteratur

Blennberger, E. 2013. Bemötandets etik. Lund:
Studentlitteratur.

Eide, T & Eide, H. 2006. Kommunikation i
praktiken -
relationer, samspel och etik inom socialt
arbete,
vård och omsorg. Malmö: Liber.

Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. 2013.
Kommunikation -
samspel mellan människor. Poland:
Studentlitteratur.

Lantz, A. 2013. Intervjumetodik. Poland:
Studentlitteratur, kap. 1-7

Tjersland, O. A., Engen, G & Jansen, U. 2011.
Allianser. Värderingar, teorier och metoder i
socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur som stöder professionen:

Gustafsson, L H. 2004. Se barnet, se dig själv!
Om
sårbarhet och styrka hos barn och ungdomar.
Nordstedts
Lindquist, U-C. 2004. Ro utan åror. En bok om
livet och döden. Stockholm: Norstedts.

.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande:

 • aktivt deltagande i smågruppsarbete,(deltar
  aktivt och engagerat i diskussioner
  i samband med övningarna samt visar på förmåga
  till egen
  utvärdering och reflektion). För godkänd
  prestation krävs närvaro minst tre av
  fyra övningstillfällen.
  Bedömning:godkänt/underkänt

 • en skriftlig individuell examination som baseras
  på kurslitteraturen (minst 2
  källor)och individuell processdagbok från övningar
  och reflektioner i smågrupper.
  Bedömning enligt vitsord 1 - 5 (100% av
  kursvitsord)

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Hagström Sarah
 • Peri Heidi
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning (91 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-17

Kursens tidtabell

Kursen består av föreläsningar,
litteraturstudier i smågrupper, övningar i
smågrupp och en individuell processdagbok.

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

2020-12-16 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-29 10:15 - 11:45 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Introduktion till kurs och tema /ES Länk till föreläsningen skickas senare. Söderström Eivor
2020-11-03 09:15 - 10:45 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsningserbjudande: Att samtala och aktivt lyssna/ES Länk skickas senare. Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2020-11-03 14:15 - 16:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff (övning 1)
2020-11-04 10:00 - 11:30 A510 20SO/Bas1 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1 / Bas 1 Ahlroth Linda
2020-11-05 10:15 - 11:45 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 3 Kommunikationsövning 1 med handledare Söderström Eivor
2020-11-05 10:15 - 11:45 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1 med handledare Peri Heidi
2020-11-05 12:30 - 14:00 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 4 Kommunikationsövning 1, med handledare Söderström Eivor
2020-11-06 09:00 - 15:00 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1: Toves grupper 9.00-10.30: Grupp 5 10.45-12.15: Grupp 11 13.00-14.30: Grupp 12 Werner Tove
2020-11-06 10:00 - 11:30 A510 20S0/Bas2 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1 Bas2 Ahlroth Linda
2020-11-06 13:30 - 15:00 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1 med handledare Basgrupp 10 Peri Heidi
2020-11-06 18:00 - 19:15 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1 med handledare Peri Heidi
2020-11-06 18:00 - 19:15 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 8 Kommunikationsövning 1, med handledare Söderström Eivor
2020-11-06 18:00 - 20:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Reserverat utrymme för litteraturgruppsträffarna, bas 7, 8 och 9 enligt tidtabell för närstudiedagarna. Söderström Eivor
2020-11-06 19:15 - 20:30 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 9 Kommunikationsövning 1, med handledare Söderström Eivor
2020-11-07 09:30 - 11:00 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 2 med handledare Peri Heidi
2020-11-07 09:30 - 11:00 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 8 Kommunikationsövning 2, med handledare Söderström Eivor
2020-11-07 09:30 - 13:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Reserverat utrymme för litteraturgruppsträffar, bas 7, 8 och 9 enligt tidtabell för närstudiedagarna. Söderström Eivor
2020-11-07 12:00 - 13:30 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 9 Kommunikationsövning 2, med handledare Söderström Eivor
2020-11-09 14:00 - 15:45 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsningserbjudande (online): Verbal- och nonverbal kommunikation (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69958985203?pwd=SVRKZEFVeHZ5QTNMTXJWSWFKeVZ3QT09   Meeting ID: 699 5898 5203 Passcode: 630423 Werner Tove
2020-11-10 10:00 - 11:45 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsningserbjudande (online): Bemötande och respekt (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66949772906?pwd=dGlVeFd1aU1vR0dlTEd5VmFtWTBFZz09   Meeting ID: 669 4977 2906 Passcode: 291738 Werner Tove
2020-11-10 14:15 - 16:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff (övning 2)
2020-11-11 10:30 - 12:00 A510 20SO/Bas1 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning2 Bas1 Ahlroth Linda
2020-11-11 12:30 - 14:00 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 3 KOmmunikationsövning 2, med handledare Söderström Eivor
2020-11-11 14:30 - 16:00 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 4 KOmmunikationsövning 2, med handledare Söderström Eivor
2020-11-12 09:00 - 15:00 F363 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 2: Toves grupper 9.00-10.30: Grupp 5 10.45-12.15: Grupp 11 12.45-14.15: Grupp 12 Werner Tove
2020-11-13 11:30 - 13:00 A510 20SO/Bas2 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning2 Bas2 Ahlroth Linda
2020-11-18 12:00 - 13:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 2 med handledare Peri Heidi
2020-11-18 14:00 - 15:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 2 med handledare Basgrupp 10 Peri Heidi
2020-11-19 09:30 - 11:00 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning3 Bas1 Ahlroth Linda
2020-11-19 11:30 - 13:00 B516 20SO/Bas2 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning3 Bas2 Ahlroth Linda
2020-11-23 13:00 - 14:45 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsningserbjudande (online): Kommunikation på sociala medier (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65000571438?pwd=c1Z4cVVQL1hFb2dIWDRwZUxmak40QT09   Meeting ID: 650 0057 1438 Passcode: 062468 Werner Tove
2020-11-24 14:15 - 16:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff (övning 3)
2020-11-25 10:15 - 16:00 F363 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 3: Toves grupper 10.15-11.45: Grupp 5 12.30-14.00: Grupp 11 14.15-15.45: Grupp 12 Werner Tove
2020-11-25 11:00 - 12:30 A510 20SO/Bas1 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning4 Bas1 Ahlroth Linda
2020-11-25 12:00 - 13:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 3 med handledare Peri Heidi
2020-11-25 12:45 - 14:15 A510 20SO/Bas2 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 4 Bas2 Ahlroth Linda
2020-11-25 14:00 - 15:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 3 med handledare Basgrupp 10 Peri Heidi
2020-11-27 13:45 - 14:45 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 4 Hej basgrupp 4! Eftersom vi inom kort  antagligen får höra om ytterligare nedstängningar skickar jag nu en länk för kommunikationsövningen, tema 3.  Vi provar alltså på att kommunicera i digital miljö! h. Eivor     Kommunikationsövning 3, med handledare ________________________________________________________________________________ Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2020-11-27 15:00 - 16:30 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 3 Hej bas 3! Eftersom vi antagligen inom kort får höra om mera nedstängningar skickar jag er en länk inför morgondagens kommunikationsövning. Nu får vi tillfälle att öva i digital miljö! h. Eivor     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Kommunikationsövning 3, med handledare Söderström Eivor
2020-11-27 16:30 - 20:30 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Introduktion till närstudiedagarna 16.30-16.45. Utrymmet är därefter bokat för litteraturgruppsträffar för grupperna 7, 8 och 9 enligt tidtabell för närstudiedagarna. Söderström Eivor
2020-11-27 16:45 - 18:15 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 9 Kommunikationsövning 3, med handledare Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-11-27 16:45 - 18:15 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 3 med handledare Peri Heidi
2020-11-27 19:00 - 20:30 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 8 Kommunikationsävning 3, med handledare Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-11-28 13:30 - 14:45 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 4 med handledare Peri Heidi
2020-11-28 13:45 - 14:45 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 9 Kommunikationsövning 4, med handledare Söderström Eivor
2020-11-28 13:45 - 16:00 D4107-08 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Utrymmet bokat för litteraturgruppsträffar för grupperna 7, 8 och 9 enligt tidtabell för närstudiedagarna. Söderström Eivor
2020-11-28 14:45 - 16:00 A510 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 8 Kommunikationsövning 4, med handledare Söderström Eivor
2020-12-01 10:15 - 11:45 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsningserbjudande: Observation och intervju/ES Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-12-01 14:15 - 16:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff (övning 4)
2020-12-02 10:15 - 16:00 F363 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 4: Toves grupper 10.15-11.45: Grupp 5 12.30-14:00: Grupp 11 14.14-15.45: Grupp 11 Werner Tove
2020-12-02 10:30 - 12:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 3 Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   kommunikationsövning 4, med handledare Söderström Eivor
2020-12-02 12:00 - 13:30 B517 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 4 med handledare Peri Heidi
2020-12-02 14:00 - 15:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 4 med handledare Basgrupp 10 Peri Heidi
2020-12-03 10:30 - 12:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet bas 4 Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   KOmmunikationsövning 4, med handledare Söderström Eivor

Kurs och studieplanssökning