Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har ett familje- och Kvinnocentrerat förhållningssätt samt förmåga att planera, förbereda och stöda till föräldraskap både före,under och efter förlossning även när föräldraskapet blir annorlunda.

Tillämpa kunskaper inom de medicinska,
teknologiska och barnmorskans kunskapsområden i
vården av graviditetskomplikationer och vården
av det nyfödda barnet vid avvikelser.

Tvärprofessionellt handlande vid avvikande graviditet och avvikande förlossning då barnet är i behov av speciell omsorg.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten

Förståelse för samband mellan graviditets-
och förlossningskomplikationer och konsekvenser av
dessa för fostrets och barnets hälsa. Grunderna i fosterdiagnostik och embryologi

Förmåga att handla, handleda och stöda
kvinnan och familjen i ett multiprofessionellt
team vid graviditetskomplikationer.

känna till det centrala inom moderskapetspsykologi

kunskap om de vanligaste riskerna för det nyfödda barnet och känner till verksamheten kring dessa.

Reflektion omkring etiska situationer som kan
uppkomma inom barnmorskans yrkesområde

Innehåll

-graviditetens inverkan på fostrets hälsa:
prenatal vård

-moderskapets psykologi, 1sp/

Det nyfödda barnet:

-Asfyxi , infektion, skador, sjukdomar och
missbildningar

-nyföddas näringtillstånd och vitala funktioner

-humangenetik och embryologi

Förkunskaper

Avklarad kurs i Graviditet och häsa samt postpartum och familjen.

Litteratur

Paananen et.al (edit) Kätilötyö, Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. 2015, Edita

Referenslitteratur:

Terveyskyläpro, HUS NaiS Haikara-Synnytysopin opas och HUS NaiS Kätilötyön ohejeet

Käypä hoito

-Föreläsningar

-Litteratur kring nyfödda barnet meddelas
senare

-Aktuella artiklar

Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim.
eller
Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
Studentlitteratur / Hanséus Katarina, Jägervall Martin och Norman Mikael 5.e uppl. utgiven 2020.

Sydänmaa-Storvik, Lapsen ja perheen hoitotyö, 2019, finns som digibok på Arcadas bibliotek.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • simuleringar - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Individuell uppgift i moderskapets psykologi,
direktiv på itslearning

Pararbete inför workshop.

Portfolio/inlärningsdagbok

Delatagande i övningar,
workshops,gästföreläsningar

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 13:00 - 15:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård ONLINE Krusintro+ kort föreläsning Silfver Jessica
2021-01-12 09:00 - 12:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Arbetstid och möjlighet till handledning Silfver Jessica
2021-01-14 13:00 - 15:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Online teori Embryologi- Minja Perhrsson Silfver Jessica
2021-01-15 09:00 - 12:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Online workshop Silfver Jessica
2021-01-18 09:30 - 12:30 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård online föreläsning- 18.1 kl 9.30-12.30 Kromosomer- Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2021-01-19 09:00 - 12:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård teori Silfver Jessica
2021-01-21 13:00 - 16:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65339643135   Meeting ID: 653 3964 3135 One tap mobile +496938079883,,65339643135# Germany +496950502596,,65339643135# Germany   Dial by your location         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 653 3964 3135 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cduMpTe47H   Join by SIP 65339643135@109.105.112.236 65339643135@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 653 3964 3135   ONLINE teori, NEO med Nilla Lindberg Silfver Jessica
2021-01-22 09:30 - 11:30 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Teori online- Nedärvning- Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2021-01-25 09:30 - 12:30 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård online föreläsning-Fosterdiagnostik, Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2021-01-27 09:00 - 12:30 E482 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Neo workshop? Silfver Jessica
2021-01-27 09:00 - 12:30 E491 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Neo workshop? Silfver Jessica
2021-01-28 09:00 - 12:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Eget arbete med case. Förbered med instuderingsfrågor. Silfver Jessica
2021-02-01 12:30 - 15:30 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63123549895   Meeting ID: 631 2354 9895 One tap mobile +496938079883,,63123549895# Germany +496950502596,,63123549895# Germany   Dial by your location         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 631 2354 9895 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cCf24MWWv   Join by SIP 63123549895@109.105.112.236 63123549895@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 631 2354 9895   Workshop/case genomgång (inför simulering) Silfver Jessica
2021-02-08 11:30 - 13:00 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62474881082   Meeting ID: 624 7488 1082 One tap mobile +496950502596,,62474881082# Germany +496971049922,,62474881082# Germany   Dial by your location         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany Meeting ID: 624 7488 1082 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdXIt6BHIc   Join by SIP 62474881082@109.105.112.236 62474881082@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 7488 1082   Deltagare: Mariette Pontan online föreläsning- ETRI, Mette Pontan Pontan Mariette
Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning