Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar
dig
kompetenser som hjälper
dig att studera målmedvetet,
självständigt och
framgångsrikt på
Arcada, och att utvecklas i din
karriärhantering.
Under kursen betonar vi följande
specifika
kompetenser:

 • Lärandekompetens
 • Digital kompetens
 • Informationskompetens
 • Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens

 • Du skapar dig en realistisk
  uppfattning om
  vad
  det betyder att
  studera i en högskola.
 • Du lär dig att använda olika
  tillvägagångssätt
  och strategier för att
  utveckla dina sätt att lära dig.
 • Du lär dig att självstyrt, dvs. utan
  yttre
  påminnelse eller kontroll,
  kunna organisera och upprätthålla
  motivation
  för
  dina studier, samt
  att ta ansvar för att sätt igång och
  följa upp
  ärenden som berör dig
 • Du lär dig förstå betydelsen av
  livslångt
  lärande för din egen
  karriärhantering.
 • Du vet vilka stödformer och vilken
  service
  Arcada erbjuder för att
  hjälpa dig i ovanstående.

Digital kompetens

 • Du skapar dig en uppfattning om vad
  digital
  kompetens innebär och
  vikten av att utveckla den under dina
  studier.
 • Du utvecklar en färdighet att
  självständigt
  lösa problem och
  utmaningar som uppstår när det gäller
  digital
  information,
  kommunikation och produktion.
 • Du lär dig behärska de mest
  grundläggande
  verktygen och
  funktionerna för att kunna studera,
  kommunicera
  och skapa material
  under dina studier.

Informationskompetens

 • Du bekantar dig med Arcadas bibliotek
  och lär
  dig grunderna i
  informationssökning för att
  självständigt kunna
  söka fram tillförlitlig
  vetenskaplig information och litteratur
  för
  dina
  studier, t.ex.
  kursböcker och vetenskapliga artiklar
  inom det
  egne studieområdet.
 • Du får färdigheter i hur de utvärderar
  och
  använder den information
  du hittar, t.ex. hur du hänvisar till
  litteratur
  och forskning i dina egna
  arbeten utan att riskera att du bryter
  mot
  upphovsrätten eller
  plagierar.

Kommunikativ kompetens

 • Du introduceras till vetenskapligt
  skrivande.
 • Du introduceras till Arcadas
  skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens

 • Tidshantering och planering
 • Uppskjutande, undvikande och
  motivation
 • Stresshantering
 • Studieteknik
 • Karriärhantering och framtidskompetens
 • Stöd för dina studier och ditt lärande

Arcadas service och
stödformer

Digital kompetens

 • Introduktion till digital kompetens
 • Digital innehållsproduktion
 • Kollaboration och samarbete

Informationskompetens

 • Informationskällor
 • Planera informationssökningen
 • Sökteknik
 • Att söka studielitteratur (Arcada
  Finna och
  Libguides)
 • Att utvärdera och använda sökresultat
 • Upphovsrätt

Kommunikationskompetens

 • Vetenskapligt skrivande
 • Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

I kursen fokuserar vi på fyra olika
kompetenser.
Dessa är (samt ansvarig):

Lärandekompetens (Mia Ekström)
Digital kompetens (Filip Levälahti)
Informationskompetens (Sarah Hagström)
Kommunikationskompetens (Magdalena
Sandell &
Kaj
Eklund)

Kursen är en nätbaserad kurs. Enda
undantaget
är
kommunikationskompetensen som de
har några träffar med studenterna. Detta
betyder
att all innehåll och all
kommunikation sköts via itslearning.
Dropin
handledning ordnas varje tisdag mellan
12 och 14. Dessutom ger vi, vid vissa
tillfällen,
möjlighet för studenterna att
videochatta med lärarna.

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer

 • Support.office.com
 • Kopiraittila Högskola
 • Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Nätbaserade - 107 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Tester och quiz på Its Learning

Examinationskrav

Tester och uppgifter på Its Learning,
samt
reflektionsrapport

Lärare

 • Arola Annikki
 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Peri Heidi
 • Sandell Magdalena

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-12-31

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-24 10:00 - 11:00 Välkommen till Arcada Maria Enoksson is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67788407922?pwd=UDZXczJNT2pjbThPMmI1OTBzLzJMQT09 Meeting ID: 677 8840 7922 Passcode: 439739 Join by SIP 67788407922@109.105.112.236 67788407922@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 8840 7922 Passcode: 439739 Välkommen till Arcada Arola Annikki
Blomqvist Boel
Enoksson Maria
Kiukas Carina
Kokko Anne
Peri Heidi
Ring Joachim
Sigfrids Ingmar
Vaappo Marko
2020-08-24 11:15 - 12:15 Introduktion till högskolestudier Introduktion till IT-verktyg och kursanmälan via Zoom. Länken för tillfället finns på Start, Ny student,introdagar. Enoksson Maria
Peri Heidi
2020-08-24 13:00 - 15:00 Introduktion till högskolestudier Utbildningsspecifikt Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
Enoksson Maria
Haldin Denice
Peri Heidi
Werner Tove
2020-08-27 10:15 - 11:15 Globala kompetenser Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67572950233?pwd=NVduWENrWVpJVTdkeERJRVY3dmtaQT09 Meeting ID: 675 7295 0233 Password: 480120 Globala kompetenser/soft skills gör dig attraktiv på den framtida arbetsmarknaden då de efterfrågas av arbetsgivarna och förbereder dig för kontinuerligt lärande. Slotte Sandra
2020-08-27 12:30 - 13:30 Information om språkstudier Länk till Zoom för språkinfon: https://arcada.zoom.us/j/63714466705?pwd=ZHRHREhodktDY0pSejVPZnd1TXdZZz09 Meeting ID: 637 1446 6705 Password: 182602 One tap mobile +358942451488,,63714466705# Finland +358341092129,,63714466705# Finland Dial by your location +358 9 4245 1488 Finland +358 3 4109 2129 Finland Meeting ID: 637 1446 6705 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdJwYiLAlX Join by SIP 63714466705@109.105.112.236 63714466705@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 1446 6705 Password: 182602 Rancken Ulrika
2020-09-01 10:00 - 11:30 Introduktion till högskolestudier Maria Enoksson is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67325188891?pwd=cWlVTFNjdUM1emNXNjJWTlRwaVpoQT09 Meeting ID: 673 2518 8891 Password: 496280 Join by SIP 67325188891@109.105.112.236 67325188891@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 2518 8891 Password: 496280 Amanuensinfo Enoksson Maria
2020-09-02 09:15 - 12:30 Introduktion till högskolestudier Distansstudier: Läsning och granskning av artikel inför föreläsningserbjudandet den 7.9. Se anvisningar på Its L Peri Heidi
2020-09-10 09:15 - 11:15 Introduktion till högskolestudier Kommunikationskompetens Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/8252360492 Meeting ID: 825 236 0492 Sandell Magdalena
2020-09-16 14:15 - 15:45 Introduktion till högskolestudier Genomgång av forskningsartikel. Undervisning genom Zoom: https://arcada.zoom.us/j/7139303727 Meeting ID: 713 930 3727 Peri Heidi

Kurs och studieplanssökning