Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge kunskap om det spektrum av olika material, och att vara medveten om möjligheterna att tillverka ett stort utbud av produkter av polymera material

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-identifiera material för vanliga polymera produkter
-evaluera produkter baserad på deras materialval
-söka och evaluera information om materialer och deras applikationer

Innehåll

-kemiska and fysikaliska egenskaper av polymerer
-evaluering av olika applikationer baserad på deras materialval

Förkunskaper

Polymerkemi

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen

Litteratur

Allt material delas ut på lektionerna.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Week themes, follow itslearning regularly

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning