Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-14 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-20 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-21 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-22 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-25 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-26 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-27 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-28 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-29 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-02 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-03 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-04 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-05 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-06 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-09 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-10 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-16 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-17 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing

Kurs och studieplanssökning