Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en inblick i energifrågor globalt och nationellt. Kursen fokuserar på förnybara energiformer och byggnaders energisystem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha en uppfattning om hur energi produceras och konsumeras i Finland. * förstå miljöpåverkningarna av olika energiformer * ha kunskap om olika sorters energisystem för byggnader (allmän teknik, ekonomi och miljöpåverkan) * veta hur energi konsumeras i fastigheter

Innehåll

- Energiproduktion och -konsumtion globalt - Energiproduktion och -konsumtion nationellt - Miljöaspekter - Olika energiformers ekonomi - Energisystem i byggnader (olika lösningar, deras ekonomi, Miljöpåverkan, användarvänlighet etc.) - Energikonsumtion i boende

Förkunskaper

inga krav på förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

I allmänhet med ItsLearning formulan till studieaktiviteter är: 100 % till svar av uppgifter på ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Nätbaserade - 127 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

Lärare

Lipsanen Jarmo

Examinator

Lipsanen Jarmo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

1 Måndag 29.08 klo 12:15 – 13:00 ( presentation ) 2 Måndag 05.09 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 1 ) 3 Måndag 12.09 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 2 ) 4 Måndag 19.09 klo 12:15 – 13:00 ( sammanfatting 1 / mottagning 1 ) 5 Måndag 26.09 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 3 ) 6 Måndag 03.10 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 4 ) 7 Måndag 10.10 klo 12:15 – 13:00 ( sammanfatting 2 / mottagning 2 ) ( 8 Måndag 17.10 klo 12:15 – 13:00 option / examen / feedback ( ? )

Examinationsformer

2016-10-17 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning