Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet, självständigt och framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få en grund för sin karriärsutveckling. Följande allmänna kompetenser betonas under kursen: - Lärandekompetens - Digital kompetens - Global kompetens - Etisk kompetens - Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens - Ha en realistisk uppfattning om det egna lärandet i högskolestudier och betydelsen av livslångt lärande. - känna till olika verktyg, metoder och studieaktiviteter som stöd för målinriktat lärande (studieorientering) - förstår betydelsen av att jobba tillsammans för att stöda det egna lärandet - Känna till sin studieplan och reflektera över målen med studierna. - Känna till sin profession och få en insikt i kunnande, färdigheter och attityd som behövs i yrkeslivet. Digital kompetens - Förstå vikten med att utveckla sin digitala kompetens och informationskompetens under studierna - Ha färdigheter för att självständigt kunna lösa problem och utmaningar när det gäller digital information, kommunikation och innehållsproduktion. - Behärska de mest grundläggande verktygen och funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material. Global kompetens - Vara öppen för och se styrkan i kulturell mångfald. Etisk kompetens - Omfatta etiska principer för god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada. Kommunikativ och social kompetens - Kunna dela insikter med andra och argumentera för sina åsikter. - Kunna använda skrivguiden i skriftliga arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Lärandekompetens Del 2 (2 sp) Digital kompetens (online kurs på itslearning) Del 3 (1 sp) Institution/utbildningspefika lektioner

Mer information

The course parts are registered in one single grade (godkänd).

Litteratur

i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska vara godkända.

Lärare

 • Andersson Mirja
 • Ekström Mia
 • Eriksson-Karumaa Birgitta
 • Gebrehiwot Silas
 • Levälahti Filip
 • Ray Jan-Anders
 • Skön Kim
 • Åvall Ann-Kristin
 • Eklund Kaj

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (84 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 11:30 - 12:15 E383 Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-08-29 15:00 - 15:45 E383 Learning competencies PM1S, PM1E (survey in computer class) Ståhl Tore
2019-09-02 13:00 - 15:00 A311 Introduktion till högskolestudier Ray Jan-Anders
2019-09-11 09:30 - 10:00 E383 Introduktion till högskolestudier, english group Library Åvall Ann-Kristin
2019-09-11 10:00 - 12:00 B522 Introduktion till högskolestudier Ray Jan-Anders
2019-09-11 11:30 - 12:00 E383 Introduktion till högskolestudier, svensk grupp Biblioteket Åvall Ann-Kristin
2019-09-18 09:00 - 10:30 D173 Introduktion till högskolestudier Teknik Holm Christa
2019-10-29 10:30 - 12:00 D4106 Introduktion till högskolestudier Department/Institutionen Andersson Mirja

Kurs och studieplanssökning