Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media

Läranderesultat

Kunskap
- Du har fördjupad kunskap av genrer, trender och berättande i serieformat

Färdigheter
-Du fördjupar dig i serialiserat berättande och kan tillämpa dina kunskaper i utvecklandet av koncept och i skrivandet av manus
- Du känner till trenderna och utvecklingsmöjligheterna i serielandskapet och kan placera ditt eget koncept i en större nationell och internationell helhet.
- Du vet vad ett seriekoncept innehåller och kan sammanställa material till en professionell pitch.

Förhållningssätt
- Du anpassar din skapande verksamhet till en specifik produktion.
- Du anpassar din kreativitet in i ett större professionellt sammanhang.

Innehåll

UNDER LEKTIONERNA:
Ett fenomen /vecka diskuteras i klass, dess genomslagskraft, hur
det påverkat tv-regi och produktion i olika grad.

VARJE VECKA UPPGIFT HEMMA:
Titta och rapportera på vissa program varje vecka, enligt övernskommelse under lektionerna.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Tillägsinformation ges under första närstudietililfället.

Litteratur

Rabiger, M. (2006) Developing Story Ideas. Focal Press.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 65 timmar
 • Självstudier - 37 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i 5 av 7 lektioner

Godkänd essä
Godkänd kreativ skriftlig uppgift: Pilot för webb-drama

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (8 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-11 10:15 - 16:00 A309 Manus och Regi: Moderna format Blomqvist Arn-Henrik
2023-04-24 10:15 - 15:00 A311 Manus och Regi: Moderna format Blomqvist Arn-Henrik
2023-05-09 10:15 - 15:00 A311 Manus och Regi: Moderna format Blomqvist Arn-Henrik
2023-05-15 09:15 - 12:00 A309 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan
2023-05-17 09:15 - 15:00 A309 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan
2023-05-26 13:00 - 15:30 A309 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan

Kurs och studieplanssökning