Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom
Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
- Du förstår betydelsen av din roll som
producenten i förhållande till hela
produktionsprocessen.
- Du förstår de särdrag som distribution och
marknadsföring av audiovisuella produkter har,
samt vad finansiering av distribution och
marknadsföring innebär.

Färdigheter
- Du har kontroll över hela postproduktions-
processen och kan utforma en marknadsförings- och
distributionsplan samt kan arkivera filmen enligt
givna specifikationer.
- Du sköter utbetalningarna och redovisar de
utgifter som inspelningarna inneburit.
- Du fullföljer eventuella överenskommelser med
t.ex. medverkande och andra samarbetspartner.
- Du kontrollerar att filmen når alla juridiska
aspekter gällande avtal reglerar
upphovsrättigheter (som till exempel
musikrättigheter) andra överenskommelser.
- Du sammanställer ett så kallat presskit i
samarbete med de andra inriktningarna för att
samla in allt material som distribution och
marknadsföring kräver.

Förhållningssätt
- Du kan anpassa din verksamhet till arbete i
olika typer av team och har insikt i de olika
inriktningarnas arbetsuppgifter och behov, samt
har en helhetsöversikt över produktionsprocessen.
- Du förstår vikten av god kommunikation, samt ett
bra och konstruktivt samarbete.

Innehåll

- Distributionsplan och -strategi
- Marknadsföringsplan och -strategi
- Finansiering av distribution och marknadsföring

Förkunskaper

Produktionsplanering eller motsvarande kunskaper i
fråga om budgetering

Mer information

Obligatorisk närvaro (80% av lektionerna).
Presentationerna skall göras inför klass på
angiven tid.

Observera att för andra inriktningar än
producentskap rekommenderar vi att kursen tas
tidigast på tredje läsåret.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Närvaro 80%
Examination 2 Presenterar en distributions- och
en marknadsföringsplan för en existerande
audio- eller audiovisuell produktion
Examination 3 Presenterar en budget och en
finansieringsplan för föregående planer

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Ex 1 40%
Ex 2 50%
Ex 3 10%

Lärare

 • Bäck Maria
 • Engebretsen Nanna

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se detaljer under Rumsbokningar i ARBS

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-18 09:15 - 12:30 A309 Producentskap: Distribution och marknadsföring Engebretsen Nanna
2023-04-24 12:15 - 16:00 A309 Producentskap: Distribution och marknadsföring Gästföreläsare Sonia Stenius från Poolboy Engebretsen Nanna
2023-04-26 12:15 - 16:00 A309 Producentskap: Distribution och marknadsföring Engebretsen Nanna
2023-04-27 09:15 - 16:00 Producentskap: Distribution och marknadsföring PITCH 2023 på K-13 (Finlands Filmstiftelse, Skatudden) Engebretsen Nanna
2023-05-03 12:15 - 16:00 A309 Producentskap: Distribution och marknadsföring Session med Maria Bäck Bäck Maria
Engebretsen Nanna
2023-05-08 09:15 - 16:00 A303 Poster workshop Engebretsen Nanna
Sammander Arash
2023-05-09 12:15 - 16:00 A309 Producentskap: Distribution och marknadsföring Engebretsen Nanna
2023-05-23 09:15 - 15:00 Producentskap: Distribution och marknadsföring YLE-besök Engebretsen Nanna

Kurs och studieplanssökning