Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS
inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom
kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap - Du känner till de produktionsfaser
som ingår för produktion av fiktiv film

- Du har kunskap om de viktigaste begreppen
och processerna för att skapa innehåll
producerat i en filmproduktion.

-Du känner till och kan analysera den
dramaturgiska strukturen för en berättelse

Färdigheter -
Du kan för en produktion definiera och
problematisera specifika personliga
målsättningar som en del av en helhet och
gemensamma målsättningar.

- Du kan utmana dina gränser i ditt
konstnärliga skapand och söka efter en
personlig röst i ditt berättande.

- Du kan planera och förverkliga en
produktion utifrån den egna inriktningen.

- Du kan tillämpa grundläggande utrustning
som krävs för produktion av fiktiv film inom
din egen inriktning.

(-Du kan utnyttja den dramaturgiska
strukturen för en berättelse i ditt
gestaltatande.)

-Du kan utnyttja berättelsens dramaturgiska
struktur i ditt gestaltande.

Förhållningssätt -
Du förstår ledarskapets roll i skapande
verksamhet och kan leda och bli ledd mot
gemensamma målsättningar i en mindre
produktionsgrupp.

-Du anpassar din skapande verksamhet till
givna omständigheter för att tillsammans nå
gemensamma målsättningar i grupp.

- Du vänjer dig vid att ditt verk möter en
publik, och förstår att ta lärdom av feedback
och kritik.

Innehåll

Inom ramen för kursen producerar studenterna
egna
kortfilmer. Kursen delas upp enligt en
filmproduktions olika faser: pre-produktion,
produktion, post-produktion. Kursen
innehåller
allt vad gestaltning av ett manus till film
innebär. Tex. i pre-produktionen: nedbrytning
av
manus, budgetering, bildberättande,
ljuddramaturgi, stildiskussioner, val av
inspelningsplatser, rollsättning,
skådespelarövningar osv. Under produktionen
sker
ett samskapande mellan studenterna där alla
har en
given ansvarsroll i en kortfilmsproduktion.
För
foto och klipp studenterna kan det vara
ansvarsområden som foto, klipp, gaffer, B-
foto.
Ansvarsområdet och uppgiften bestäms med
inriktningsansvariga lärare. Studenterna
fungerar
också i assistentfunktion under varandras
filmer.
Postproduktionen innehåller editering,
ljudbearbetning och slutlig färgsättning och
ljud
mix av filmen. Handledning sker både gruppvis
och
individuellt under alla faser. Studenterna
ordnar
en gemensam premiär av de kortfilmer som
gjorts
under kursen.
Kursen innefattar också en assistentperiod
där
studenterna fungerar som assistenter i kursen
Slutproduktion som är tredje årets studenters
produktionskurs.

Lärarkollegiet väljer teammedlemmarna till
filmteamen. Detta sker under de första
dagarna av
kursen. Anmälan till kursen bör ske i god tid
före
denna tidpunkt för att man skall vara med i
det
valet.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion. Visuellt
berättande eller motsvarande kunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Fiktion 1

Mer information

Inriktningsansvariga lärare gör
gruppindelningen,
för att det skall vara möjligt så bör
studenterna
vara anmälda till kursen före kursens start.
Kommunikationen och informationen ges på
kursen
via mail och Itslearning.

Obligatorisk närvaro under handlednings
tillfällen
under produktionsprocessen, pitchtillfällen
och
utvärderingen av filmerna.Närvaro minst 80%
av
teoritimmarna.

Litteratur

Inriktningsansvarig lärare ger kurslitteratur
som
stöd till studenternas produktioner.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 70 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Utvärdering av kortfilmerna

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
har en
ansvarsfunktion i en kortfilmsproduktion.
De individuella handledningstillfällena under
hela
produktionsprocessen med inriktningsansvarig
lärare tas också i beaktande i bedömningen av
kursen. I samband med den färdiga filmen
överlämnar studenten en skriftlig reflektion
över
vad som varit den stora utmaningen under
processen
utifrån den egna inriktningen. Reflektionen
skrivs
efter given designe som finns på Itslearning
och
lämnas in på given plats på Itsleraning.

Bedömningsgrunder för Fiktivt berättande:

Deltagande under handledningen, pitchar,
utvärderingar, check points.

En bedömning av studentens ansvarsroll inom
gruppen och gruppdynamiken.

En bedömning av produktionen utifrån
studentens
inriktning.

En bedömning av produktionen som helhet.

Studentens inlämnade reflektionen.

Bedömningen av studenterna görs tillsamman av
inriktningspesifika lärare under ett
vitsordsmöte.
Inriktningspesifik lärare representerar sina
studenter.

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Löv Monica
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Förutom de tider som är inbokade i Arbs
tillkommer
individuella handledningstillfällen.

Kursanmälningstid

2022-11-25 till 2022-12-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Pitch 1. Vision och drömmar Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-01-17 09:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-01-24 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-01-26 10:00 - 12:00 A211 Fiktivt berättande Lär dig använda astera led Hallgren Niclas
Nordström Fred
Nordström Robert
2023-01-31 10:15 - 16:00 A312 Fiktivt berättande Blomqvist Arn-Henrik
2023-01-31 10:15 - 16:00 A206 Fiktivt berättande Blomqvist Arn-Henrik
2023-01-31 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-02-01 10:15 - 16:00 A206 Fiktivt berättande Blomqvist Arn-Henrik
2023-02-07 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-02-10 13:00 - 15:00 A211 Fiktivt berättande Handledning Fotografer Nordström Robert
2023-02-14 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-02-21 09:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Pitch 2. Produktion och verklighet. Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-02-22 14:00 - 17:00 Fiktivt berättande Mötet med Intimiteskoordinatorn kommer att ske via zoom Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-02-27 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-02-28 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-02-28 10:15 - 16:00 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-03-01 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-02 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-03 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-04 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-05 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-06 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-07 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-07 10:15 - 16:00 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-03-08 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-09 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-10 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2023-03-14 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande, Visionera en inspelningsdag Deltagare: Daniela Ollus             Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-03-20 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-21 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-21 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-03-22 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-23 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-24 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-25 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-26 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-27 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-28 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-28 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-03-29 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-30 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-03-31 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Inspelningsperiod Nordström Robert
2023-04-03 09:15 - 15:00 A211 Fiktivt berättande Avrustning. Utrustning genomgås och putsas. Allt söndrigt plockas bort. Rekvisita återlämnas. Studion, lagret och rekvisitaförrådet städas. Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
2023-04-04 10:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Inspelningsutvärdering Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-04-06 10:15 - 16:00 Fiktivt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
Ollus Daniela
2023-04-13 10:15 - 16:00 Fiktivt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-04-20 10:15 - 16:00 Fiktivt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
Ollus Daniela
2023-04-25 09:30 - 16:00 Fiktivt berättande Deltagare: Daniela Ollus Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2023-05-02 10:15 - 16:00 Fiktivt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
Ollus Daniela
2023-05-11 10:15 - 16:00 Fiktivt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
Ollus Daniela
2023-05-22 10:00 - 17:30 D4109 Fiktivt berättande Utvärdering av Fiktivt berättande filmerna Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning