Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du känner till de viktigaste elementen och modellerna för arbete med personregi.

- Du behärskar de viktigaste begreppen inom personregi.

Färdigheter
- Du är förmögen att arbeta och möta skådespelare i en inspelningssituation för fiktiva filmer.

Förhållningssätt
- Du förstår regiskapets roll i skapande verksamhet och kan samverka på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Innehåll

Föreläsningar och workshops och uppgifter med
skådespelare.

Förkunskaper

Inriktningspecifik kurs A

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursen är obligatorisk för studerande på
inriktningarna Foto och klipp
samt Manus och regi. Studeranden på inriktningen
för ljudarbete hänvisas till kursen Auditivt berättande, studeranden på inriktningen Producentskap hänvisas till kursen Upphovsrätt.

Litteratur

Weston, Judith. 2003. The Film Director´s Intuition
Script Analysis and Rehersal Techniques. Kalifornien: Michael Wiese
Productions,
364 s. ISBN 0-941188-78-7.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Närvaro 80%
Deltagande i de praktiska uppgifterna.
Inlämnad skriftlig uppgift.

Lärare

Blomqvist Arn-Henrik

Examinator

Blomqvist Arn-Henrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ASTA/ARBS

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-16 09:15 - 12:00 A309 Personregi Blomqvist Arn-Henrik
2023-01-19 10:00 - 16:00 A309 Personregi Blomqvist Arn-Henrik
2023-01-30 09:15 - 12:00 A211 Personregi Blomqvist Arn-Henrik
2023-02-02 10:00 - 16:00 A211 Personregi Blomqvist Arn-Henrik
2023-02-03 10:00 - 16:00 A211 Personregi Blomqvist Arn-Henrik

Kurs och studieplanssökning