Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den övergripande kompetensen i denna studieenhet
är den reativa
sektorns särdrag och verksamghetsförutsättningar

De globala målen: 4, 5, 8 och 10

Läranderesultat

Kunskap

Du känner till den kreativa och

kulturella branschens särdrag samt den kreativa
sektorns roll i
samhället.

Du känner till de olika sektorerna som den
offentliga sektorn och
tredje sektorn och deras roll inom branschen

Färdighet

Du kan förklara och argumentera för

vikten av konst och kultur i

samhället. Du kan redogöra för den kreativa
branschens särdrag
och förklara och försvara kulturarvets betydelse
för skapande av
identitet.

Förhållningssätt

Du är en aktiv del inom den kreativa branschen och
tar även i
beaktande spill over effekten som påverkar

samhället överlag.

Innehåll

Föreläsningar
Diskussioner
Wokshops
Observationer
Mediagenomgång
Tredje sektorn
Offentliga sektorn

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Studieenheten ersätter en del av kursen
Kulturekonomi och ledarskap

Litteratur

Publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Reflektioner kring media

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Tredje sektorn (40p)
En uppgift som växer fram genom 3 deluppgifter
Slutrapport
Offentliga sektorn (40p)
Observartion under påskveckorna
Presentation
Mediagenomgång (20p)

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2023-03-22 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-22 09:15 - 12:00 D4109 Den kreativa sektorns särdrag Bäck Maria
2023-03-28 13:00 - 15:30 D4110 Den kreativa sektorns särdrag Bäck Maria
2023-04-11 09:15 - 12:00 D4109 Den kreativa sektorns särdrag       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61077354501?from=addon Meeting ID: 610 7735 4501 Join by SIP 61077354501@109.105.112.236 61077354501@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 610 7735 4501 Bäck Maria
2023-04-18 13:00 - 15:30 D4110 Den kreativa sektorns särdrag       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66110330255?from=addon Meeting ID: 661 1033 0255 Join by SIP 66110330255@109.105.112.236 66110330255@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 661 1033 0255 Bäck Maria
2023-05-02 09:30 - 12:00 B326 Den kreativa sektorns särdrag Bäck Maria
2023-05-09 13:00 - 15:15 B325 Den kreativa sektorns särdrag Bäck Maria
2023-05-17 09:15 - 12:00 D4106 Den kreativa sektorns särdrag Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning